blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
APHB nedir? Sigorta statüsü ve 506/APHB detaylı inceleme
Blog-hero
İŞ YÖNETİMİ

APHB nedir? Sigorta statüsü ve 506/APHB detaylı inceleme

APHB, işverenlerin SGK’ya göndermekle yükümlü olduğu, içeriğinde çalışan bilgilerinin yer aldığı bir sigorta türüdür. İçeriğinde birden fazla detay barındıran APHB sigorta türünü inceledik; dikkat edilmesi gereken noktaları ve kapsamlarını sizin için yazdık.

Zeynep Özdemir, İçerik Uzmanı

Ortalama okuma süresi 7 dk

Sigorta statüsü APHB: APHB sigortası nedir ve nasıl alınır?

Öncelikle, “APHB nedir?” sorusunu yanıtlayarak yazımıza başlayalım. APHB, aylık prim ve hizmet belgesinin kısaltmasıdır. SGK'ya sunulan bu belge, 5510 sayılı kanuna göre bir ay boyunca çalışmış sigortalılar için çıkartılır.

Merak edilen bir diğer detay ise, “APHB belgesinde hangi bilgiler yer alır?” sorusunun yanıtı.

APHB belgesinde çalışana ilişkin aşağıdaki maddeler yer alır:

 • Sigortalı çalışanın adı-soyadı
 • T.C. kimlik numarası,
 • Prime esas kazanç,
 • Prim ödeme gün sayıları
 • Çalıştığı sigorta kolu
 • Statüsü (APHB)
 • Sicil numarası
 • Meslek kodu
 • İş yeri numarası
 • Ünitesi
 • Bildirge dönemi
 • Belge kodu
 • Belge türü
 • Çalıştığı gün sayısı
 • İşe giriş ve çıkış tarihleri
 • Prim günleri

APHB sigorta kolunun kapsadıkları ve türleri

APHB sigorta kolu, kapsama alanı geniş olan bir sigorta türüdür. Çok sayıda APHB sigorta türü vardır ancak her birinin kapsama alanı birbirinden farklıdır. Çalışanın iş kolu, faaliyet türü gibi bilgiler gözetilerek APHB belgesi seçilir. Güncel verilere göre 200’den fazla APHB belge türü mevcuttur.

Sigortalı kişinin olası sağlık sorununun tedavi edilebilmesi ve çalışan kişilerin emeklilik dönemleri için yapılan ödemeleri APHB sigorta kolu kapsamındadır. SGK bu sayede iş yerlerini denetleyebilir.

“APHB sigorta türü kimleri kapsar?” sorusunun yanıtını merak edenler için kısaca bahsedelim. APHB, 4A kapsamı içerisinde primleri yatan sigortalı işçileri kapsar. Yazımızın başlarında bahsettiğimiz gibi 4A kapsamında çalışan işçiler için düzenlenen bu belge her ay bildirilmelidir. Her çalışan, bu belgeyi e-devlet üzerinden inceleyebilir.

4A hizmet dökümünde 506/ APHB: Meslek kodu açıklaması

2012/Eylül döneminde yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğ doğrultusunda aylık prim ve hizmet belgelerine, meslek kodları ile meslek unvanlarının eklenmesi kararlaştırılmıştı.

İşverenlerin çalışanların yaptığı işe göre meslek kodunu belirlemesi zorunlu bir işlemdir. Bu meslek kodları, çalışanın işyerinde yaptığı işin uygun bir meslek kodu ile bildirilmesine imkân tanıyor, çalışan iş hayatı güvence altına alınmış oluyor.

4A hizmet dökümünde 506 / APHB, 506 sayılı kanuna tabi aylık prim ve hizmet bildirgesinin verilme zorunluluğunu belirtir. Her sigortalı işçi, sigorta bilgilerini incelemek istediğinde, 4A hizmet dökümüne bakabilir. Bu sebeple bu bilgiler ayrıntılı olarak sistemde yer alır. 506 APHB meslek kodunu, SSK kapsamındaki hizmetleri için işverenler çalışanları için seçmek zorundadır.

APHB bildirimi yaparken dikkat edilmesi gerekenler

APHB yani aylık prim ve hizmet bildirgesi yaparken, dikkat etmeniz gereken birtakım aşamalar mevcut. Bu aşamalar şu şekilde:

 • Belgenin mahiyet alanına belgenin asıl, ek veya iptal olduğuna dair kod girilir.
 • Çalışanın sigorta durumuna uygun olan iki basamaklı kodlardan biri belge türüne kaydedilir.
 • Sicil numarası bölümüne, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olanlar için T.C. kimlik numarasının, yabancı uyruklu olanlar içinse * Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün vermiş olduğu 11 haneli numara yazılır.
 • Sigortalı çalışanın, ay boyunca maaş almayı hak ettiği gün sayısı, prim ödeme günü bölümüne yazılır.
 • Prime esas kazanç bölümünün hak edilen ücret kısmına, sigortalı çalışanın, ay içerisinde almaya hak kazandığı ücret yazılır.
 • Prim, ikramiye gibi ek kazanımlar varsa, sigortalıya ay içinde ödenen ücretin brüt toplamı yazılır.
 • İşe giriş tarihi bölümüne, o ay içerisinde işe giren çalışanın giriş tarihi, işten çıkış tarihine ise, o ay işten çıkan kişilerin çıkış tarihleri yazılır.
 • Eksik gün sayısı kısmına, o ay içerisinde çalışmadığı günlerin sayısı yazılır.

APHB bildirimi onaylama işlemi

Aylık prim ve hizmet bildirgesi yani APHB bildirimi onaylama işlemi aşamaları aşağıdaki şekilde yapılır.

 • İşveren, aylık prim ve hizmet bildirgesini bir sonraki ayın 23’üne kadar internet üzerinden vermelidir.
 • Bildirge, bu tarihe kadar internet üzerinden verilemezse, kâğıt ortamında SGK'ya bildirimde bulunmak gereklidir.
 • Bildirge, www.sgk.gov.tr web sitesi üzerinden hazırlandıktan sonra işverenin onayı ile SGK'ya iletilir.
 • Bildirgenin geç teslim edilmesi durumunda, her bir sigortalı için aylık asgari ücretin 1/5'i oranında ceza uygulanmaktadır.
 • Bildirgenin hiç sunulmaması halinde, işverene aylık asgari ücretin iki katı miktarında ceza uygulanır.

Yasal süresi içinde verilmiş APHB ne demek?

Yasal süresi içinde verilmiş APHB, işverenin yasal gerekliliklere uygun olarak belirli bir döneme ait prim ve hizmet bilgilerini, belirtilen tarih aralığında SGK'ya (Sosyal Güvenlik Kurumu) bildirdiği anlamına gelir.

APHB belge teslimi 10 gün içerisinde tamamlanmalıdır. SGK web sitesinden e-bildirge programı üzerinden hazırlanır.

APHB belgesi ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler

Aylık prim ve hizmet belgesi (APHB) hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler şöyle:

 • APHB belgesini yasal süresi içinde (genellikle bir sonraki ayın 23'üne kadar) teslim etmek önemlidir. Gecikmeli teslimatlar cezalara neden olabilir.
 • Belgenin içeriğinin doğru ve güncel olması hayati önem taşır. Çalışanların bilgileri, çalıştıkları dönem, prim tutarları ve diğer ilgili bilgiler eksiksiz ve hatasız olmalıdır.
 • APHB belgesi, SGK'nın resmi web sitesinde bulunan e-bildirge programı aracılığıyla hazırlanmalıdır. Programın güncel versiyonunu kullanmak önemlidir.
 • Belge hazırlandıktan sonra işveren veya yetkilendirilmiş kişi tarafından onaylanmalı ve SGK'ya gönderilmelidir. Onaylama ve gönderim işlemleri de yasal süre içinde yapılmalıdır.
 • APHB belgesi, çalışanların sosyal güvenlik primlerinin hesaplanmasında kullanılır. Bu nedenle prim ödemelerinin yasal süresi içinde yapılması önemlidir.
 • APHB belgesi ile ilgili tüm kayıtlar, tutanaklar ve diğer belgeler işveren tarafından saklanmalıdır. Bu kayıtlar denetimler veya ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere tutulmalıdır.

APHB primine dahil olan kazançlar nelerdir?

APHB için prim hesaplamasına dahil olan kazançlar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen kurallara göre belirlenir. APHB primine dahil olan kazançlar;

 • Sigortalı kişinin brüt aylık maaşı veya ücreti,
 • Sigortalının fazla mesai veya ek çalışma nedeniyle aldığı ödemeler,
 • Sigortalının aldığı ikramiyeler, primler ve ödüller,
 • Sigortalının özel sağlık sigortası primleri,
 • Sigortalının yemek ve servis ücretleri gibi ek ödemeleri,
 • Sigortalının yıllık izinler, ulusal bayramlar ve diğer özel günlerde aldığı ek ödemeler,
 • Prim hesaplaması, bazı diğer ödemeleri de içerebilir, örneğin, iş kazası ve meslek hastalığı tazminatları gibi.

Çalışanlarınızı Paraşüt’e kaydedin, tüm süreci takip edin!

Çalışanların ve yöneticilerin maaş, SGK primi, avans ve cepten yaptıkları harcamaları Paraşüt’e kaydederek kolaylıkla takip edebilirsiniz. Ödeme günü geldiğinde de nereye, ne kadar ödeme yapmanız gerektiğini bilirsiniz.

Aynı zamanda SGK primlerini de Paraşüt’e kaydederek, ödemeleri takip edebildiğiniz gibi “Giderler Raporu” ile raporlama da yapabilirsiniz. “Faydası nedir?” derseniz, şirket giderlerinizin yüzdesel anlamda ne kadar olduğunu ayırt edebilir, tasarruf edebileceğiniz tutarlar için aksiyon alabilirsiniz.

Siz de iş yönetimini eksiksiz ve zahmetsiz sürdürmek istiyorsanız, Paraşüt ile personel maaş, prim, avans ve ödeme takibini kolaylıkla yapmayı deneyin.

Üstelik kart bilgisi verme zorunluluğu olmadan ve 14 gün boyunca ücretsiz deneyin.

Ücretsiz Deneyin

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?