blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
İnternet üzerinden verilen hizmetlerinin vergilendirilmesi nasıl olur?
Blog-hero
HUKUK/VERGİ

İnternet üzerinden verilen hizmetlerinin vergilendirilmesi nasıl olur?

İster YouTube’da yayın yapan bir öğrenci olun, isterseniz de markaların sponsor olduğu Instagram’daki bir fenomen. Olası senaryolar çoğalsa da tüm bunlar, ortak bir noktada birleşiyor, mevzu internet gelirlerinin vergilendirilmesine geliyor. Yusuf Şahin, internet gelirlerinin vergilendirilmesini anlattı.

Yusuf Şahin, SMMM

Ortalama okuma süresi 8 dk

Diyelim ki, lise öğrencisisiniz, YouTube kanalınız var, videolarınıza aldığınız reklamlardan dolayı YouTube size ayda 200 TL ödeme yapıyor. Podcastiniz var ve takipçileriniz size destek olmak için Patreon’dan bağış yapıyor, Patreon da ay sonunda size 100 TL ödeme yapıyor. Ya da şöyle düşünün; Instagram’da çok takipçiye sahipsiniz, bir gönderiniz için sponsor size 1.000 TL ödeme yaptı. Tüm bu olası durumların ortak bir sorusu mevcut: Bu gelirlerin vergilerini ödüyor musunuz?

Öncelikle bir gerçeği ortaya koyalım. Türkiye sınırları içerisinde elde edilen gelirden/kazançtan vergi verilmesi gerekiyor. Bir gelirin vergilenmesi tutara bağlı olmayıp, internetten elde edilen gelirler için de alt limit bulunmuyor.

  • Gelirin az olması
  • Geliri elde edenin yaşının küçük olması
  • Daha önce buna benzer gelirlerle ilgili vergi verilmemiş olması
  • Maliye’nin bu gelirlere istinaden daha öncesinden vergi istememesi
  • Çevrenizde bu geliri elde edenlerin vergi vermemesi, vergi yok demesi gibi belirttiğimiz nedenler, bu gelirin vergilenmesi önünde bir engel olmayıp gelir vergisinin ödenmesi gerekir.

Vergi sistemi nasıl işliyor?

Mali İdare, bankalardan hesap hareketlerini ister ve vergiye tabi olacağını düşündüğü gelirler/ödemeler için kişilere sorular yöneltebilirler. Eğer geliri elde eden, bu tutarlar üzerinden daha önce vergi ödememiş ya da eksik ödemiş ise, Mali İdare aradaki farkı, cezası ile talep eder. Mali İdare, en fazla 5 yıl geçmişe gidebilir, yani bugün itibari ile 2014 ve öncesine ilişkin hesap hareketleri sebebi zaman aşımından kaynaklı olarak vergi isteyemez.

Türkiye’de vergi sistemi beyan üzerinedir ve kişi beyan eder ise vergi öder, beyan etmez ise vergi ödemez. Buna gönüllü beyan sistemi diyebiliriz. Mali İdare zaman zaman incelemeler yapar, eksik beyan tespit eder ise eksik yapılan ödemeleri cezası ile tahsil eder. Kısacası, devlet alacağını unutmaz.

İnternetten geniş bir yelpazede gelir elde edilebilir; birçok mecrada özellikle YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitch, Patreon’dan ya da internet ortamında elde edilen bir reklam geliriniz olabilir. Bunların yanında Adsense, sponsorluk, ürün satışına aracılık (affliate marketing), uygulama satışı satışı (app purchase) ya da uygulama içi satışlarınız (in-app purchase) olabilir. Her ne yapıyor ve karşılığında gelir elde ediyorsanız, yapılan ödemelere istinaden elde edilen bu gelirlerin/kazançlarınızın vergisini ödemeniz gerekir.

Vergilerin ödenmesi stopaj (size ödemeyi yapan ilgili vergiyi keser - kesinti yolu ile) yolu ile olabileceği gibi, sizin beyan etmeniz de gerekebilir.

Vergiyi beyan etmenin en uygun yolu şirket kurmak ve şirket üzerinden verginizi ödemektir. Bunun için şahıs işletmesi (şahıs şirketi) kurabilirsiniz.

Eğer 29 yaşından küçükseniz ve ilk şirketiniz ise güzel teşvikler var. 3 yıl boyunca yıllık 75.000 TL’ye kadar gelir vergisi istisnası (Gelir Vergisi Kanunu mükerrer 20. maddesi) ve 1 yıl boyunca Bağkur primlerinizin devlet tarafından karşılanması gibi.

Kullanıcılarınız yurt içinde mi, yurt dışından mı?

Eğer Ltd yada A.Ş. kurarsanız, gelirlerinizi kuracağınız şirkete bağlamanız gerekecek. Şirket kurduğunuz takdirde (şahıs, Ltd. A.Ş.) elde edilen gelir/kazanç için yapmış olduğunuz harcamaları (VUK’a uygun) gider yazabilirsiniz, bu sayede ödeyeceğiniz vergi de azalacaktır.

Burada en önemli konu, hizmetten nerede faydalanıldığıdır. Eğer kullanıcılar, Türkiye’de ise, video izlenmeleri Türkiye’deki kullanıcılar tarafından gerçekleşiyor ve ödemeyi yapan son kullanıcılar Türkiye’de ise; Türkiye’de faydalanılan hizmetler KDV ve stopaja tabi olacaktır.

Gelir vergisi ve kurumlar vergisi için durum biraz farklı. Hizmetten nerede faydalanıldığı önemli olmadan tüm tahsilatlar, hizmet gelirleri Gelir/Kurumlar vergisine tabi olacak.

Eğer elde ettiğiniz gelirin Türkiye’de faydalanılma kriteri net, açık değil ise, Türkiye’de tam mükellef değilseniz (183 günden daha az Türkiye’de iseniz) mutlaka konuyu mali müşaviriniz ile değerlendirin.

Çünkü gündeme Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) girecek. ÇVÖA her iki ülkenin aralarında yapmış olduğu anlaşmayı ifade eder. Bu anlaşmada 2 ülke; gelirleri, hangi ülkenin vergileme hakkı olduğunu, hangi tarafın vergiyi nasıl ödeyeceği ve mahsuplaşmayı tanımlar.

Gelir vergisi stopajı

Şahıs işletmesi/şirketi internet ortamında reklam hizmeti geliri elde etmiş ve ödeme yapan şirket Türkiye’de yerleşik bir Ltd yada A.Ş. ise stopaj var. 18.12.2018 tarih 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile ödemeyi yapan Ltd ya da A.Ş. sizin adınıza %15 kesinti yapacak ve vergi dairesine ödeyecektir. Sizin adınıza ödenen bu vergiyi yıl sonunda ödeyeceğiniz gelir vergisinden mahsup edebilirsiniz.

  • Gelir elde eden şahıs işletmesi/şirketi ve ödemeyi Ltd. yada A.Ş. yapıyor ise stopaj var (476 sayılı Cumhurbaşkanı kararı, 2. madde a fıkrası)
  • Geliri elde eden Ltd. yada A.Ş. ise stopaj yok. (476 sayılı Cumhurbaşkanı kararı, 2. madde a fıkrası)

Gelir Vergisi

Eğer şahıs işletmesi/şirketi kurdu iseniz, yıl içinde yapmış olduğunuz tahsilatlardan, gelirlerden, ödeme ve masraflarınızı düşeceksiniz ve kalan tutar üzerinden gelir vergisi ödeyeceksiniz.

Yıl sonunda hazırlanacak gelir vergisi beyannamesine, varsa ücret, varsa kira, varsa faiz gelirlerinizi eklemeniz, iş ile ilgili giderlerin yanında eğitim sağlık, Bağkur ödemelerinizi düşmeniz gerekecek. Kalan tutar üzerinden kademeli bir vergi (%15’ten %40’a kadar) hesaplanacaktır.

 KDV1

Tüm şirketler (Şahıs, Ltd. A.Ş.) Türkiye’de elde ettikleri gelir için fatura kesmeleri ve bu kesecekleri faturada da KDV hesaplamaları gerekiyor. Burada kritik nokta “Türkiye’de elde edilme” kriteridir. Yani, hizmetten Türkiye’de faydalanılıyor, kullanıcı ya da alıcılar Türkiye’de ise KDV olacak.

Örneğin;
YouTube’un yapmış olduğu ödemenin kırılımına bakmak gerekir. Eğer izleyicilerin %60’ı Türkiye’den %40’ı yurt dışından ise, YouTube’dan gelen paralar karşılığında YouTube’a keseceğiniz faturada %60’lık gelir için KDV hesaplayacaksınız. YouTube size 1.000 TL ödeme yaptı, bu 1.000 TL’nin 600 TL’si Türkiye izleyicileri, 400 TL’si ise yurt dışı izleyiciler için. 600 TL gelirin KDV’si olacak ve iç yüzde ile KDV hesaplanacak.

Gelir Türü Gelir TL KDV TL Tahsilat TL
Yurt içi izlenme 508,47 91,53 600,00
Yurt dışı izlenme 400,00 - 400,00
Toplam 908,47 91,53 1.000,00

Eğer in-app purchase (uygulama için satın alma) var ise durum biraz karışık. Çünkü Google ya da Apple bu gelirler karşılığında son kullanıcılardan ek %18 KDV3 tahsil edip vergi dairesine ödüyor.

Ödemeler
Son kullanıcı (Türkiye'de) 118,00
KDV3 18,00 (Apple vergi dairesine ödüyor)
KDV3 sonrası kalan 100,00
Apple komisyonu (%30) 30,00
Uygumala sahibi (%70) 70,00 (KDV dahil brüt gelir)
Uygulama sahibi gelir 59,3 (son kullanıcıdan tahsil edilen 118 TL'nin %50'sine denk geliyor)
KDV1 10,68
Apple'da tahsil edilen 70,00

Uygulama sahibi son kullanıcıdan tahsil edilen 118 TL’nin sadece yarısını gelir kaydedebiliyor. Aynı gelir üzerinden 2 defa KDV tahsil edilmiş oluyor. Eğer son kullanıcı Türkiye’de değil ise Apple KDV3 tahsil etmiyor, 100 TL karşılığı tutar tahsil ediyor. Uygulama sahibi, Apple’a 70 TL karşılığında KDV’siz 70 TL fatura düzenliyor.

KDV’de konusunda hizmetten nerede faydalanıldığı önemli olduğundan, size yapılacak ödemenin kırılımını, hangi ülkeden ne kadar indirildiği, izlendiği, kullanıldığına ilişkin logları alın saklayın. İleride vergi incelemesi yapıldığı durumlarda hangi gelire neden KDV uygulanmadığını açıklamanız kolay olacaktır.

Kurumlar Vergisi

İnternet üzerinden elde ettiğiniz gelirlerin tamamı Kurumlar Vergisine tabidir. Bu gelirler için yıl içinde ödemeyi yapanlara fatura düzenleyeceksiniz. Ltd. ve A.Ş.lerin kurumlar vergisi beyannameleri yıl sonunda hazırlanır.

Yıl içinde elde edilen tüm gelirlerden, gider ve masraflar düşülerek net kar bulunur ve bu kar üzerinden de %20 kurumlar vergisi hesaplanır.

Eğer internet üzerinden elde edeceğiniz gelir, çok düşük ve şirket kurma maliyetini karşılamayacak ise o zaman o geliri almayın, Youtube hesabınızı reklam seçeneğine, Patreon hesabınızı bağışa kapatın.

Vergisini vermeniz gereken bir gelir/kazanç oluşmuş ise, mali müşaviriniz ile konuyu değerlendirin, Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları konusunda bir uzmana danışın.

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?