Ortaklıktan çıkma ya da çıkarılma

Ortak seçerken dikkatli olunmalıdır. Herkesle ortak olunamayacağı gibi ortaklarınızla da süreç boyunca iyi geçinemeyebilirsiniz. Peki bir sorun olduğunda ne yapabilirsiniz?

3 dk
Ortaklıktan Çıkma

Ortak sayısını kontrol altında tutmak ve ortaklarla girişiminiz boyunca nasıl hareket edeceğinizi belirlemek için Ortaklar Sözleşmesi imzalamanızı tavsiye ederiz.

Ortaklar Sözleşmesi ileride başınıza gelecek muhtemel senaryoları daha meydana gelmeden kaleme alan ve süreç boyunca size yol haritası olur.

Ortaklarınızla iyi geçinemeyebilirsiniz, fikir ayrılıklarına düşebilir veya farklı amaçlara yönelebilirsiniz. Ortaklar Sözleşmesi tüm bu ihtimaller karşısında ortakların nasıl tavır alması gerektiğini ve ortaklıkların nasıl sonlanacağını ve gerekirse ayrılık senaryolarını çizer.

Hisse Devri ile Ortaklıktan Çıkma

Birden fazla ortaklı bir yapıda ortaklardan biri ayrılmak istediğinde dilerse paylarını diğer ortaklara veya başka bir üçüncü kişiye paylarını devredebilir. Pay devrinin şirket yönetimi tarafından onaylanması gerekeceğinden, şirket yetkililerinin pay devrinin yapıldığı kişiyi tanıması ve o kişiyle ortaklığa devam etmesi önemlidir.

Eğer bu konuyla ilgili imzalanmış herhangi bir sözleşme veya karar yoksa, ortak kendi paylarını istediği kişiye satıp ortaklıktan ayrılabilir. Pay devir bedeli taraflar arasındaki anlaşmaya bağlı olarak belirlenir.
Ortak paylarını ve şirketteki tüm yetkilerini devralan kişiye devreder ve ortaklıktan çıkar.

Ortaklıktan Çıkma / Çıkarılma

Şirket ana sözleşmesine hüküm konarak ortaklara şirketten çıkma hakkı tanınabilir. Bu hak herhangi bir şarta bağlanmamışsa, ortak herhangi bir sebep belirtmeksizin ve kendisinden herhangi bir şartın yerine getirilmesi istenmeksizin şirketten çıkma hakkını kullanabilir. Şirket ana sözleşmesi bu hakkı bazı şartlara bağlamış ise, ortak; şirket sözleşmesinde yazılı koşulların gerçekleşmesi üzerine ortaklıktan çıkma hakkını kullanır.

Ortaklardan biri çıkma hakkı çerçevesinde çıkma isteğini belirtir yahut haklı sebepler oluşur da çıkma davası açarsa, şirketin yetkilileri diğer ortakları bu hususta haberdar edecektir. Yapılan bu bildirim üzerine, ortaklardan her biri, haberin kendisine ulaşma anından itibaren 1 ay içerisinde çıkmaya katılacağını yetkililere bildirerek, çıkma davası açılmış ise davaya katılarak çıkmaya katılma hakkını kullanabilecektir.

Ortaklardan birinin şirket içerisinde sorun yaratması veya haklı bir sebebin varlığı dolayısıyla bir ortağın şirketten çıkarılması istenirse, şirket ana sözleşmesinde öngörülen çıkarma sebeplerine istinaden ortaklıktan çıkarılabilir.

Şirket ana sözleşmesinde ortaklıktan çıkarılma sebepleri öngörülmemiş ise, ayrılmak isteyen ortak veya şirket mahkemeye müracaat ederek bir ortağın haklı nedenlerle şirketten ihraç edilmesi talep edilebilir. Ancak, bu durumda, ortağın mahkemeye başvurması ve çıkmanın haklı bir sebebe dayanması gerekecektir.

Haklı sebeplerin neler olduğu açık değildir ve bu hususu mahkeme takdir edecektir. Şirketin bu davayı açabilmesi için bu yönde bir kararın alınmış olması gerekmektedir ve ortaklıktan çıkarılan ortağın payının karşılığı (ayrılma akçesi) ödenmektedir.

Girişimcilik ve hukuk ile ilgili yazılar ilk önce e-posta kutunuza düşsün isterseniz Paraşüt Blog Bülteni'ne abone olun:

Bloga Abone Olun

Bu yazılarımız da ilginizi çekebilir:

Tevkifatlı fatura nedir?
Gelir tablosu nasıl hazırlanır?
Ön muhasebe nedir? Neden önemlidir?

Av. Murad Güdücü

Av. Murad Güdücü

İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu üyesi Av. Murad Güdücü kurucusu olduğu MG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ile özel olarak bilişim ve teknoloji sektöründen girişimlere (startuplar), e-ticaret şirketlerine, SaaS şirketlerine, dijital/konvansiyonel reklam ajanslarına ve yapım/prodüksiyon şirketlerine ticaret hukuku, bilişim ve teknoloji hukuku ile fikri mülkiyet hukuku alanları başta olmak üzere yatırım konuları dahil birçok alanda hukuki hizmet sunmaktadır. İletişim adresi: murad@lawyer.com

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!