blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
Vergi affı borç yapılandırmada kapsamlı düzenleme
Blog-hero
HUKUK/VERGİ

Vergi affı borç yapılandırmada kapsamlı düzenleme

Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin vergi affı düzenlemesi Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu zamana kadarki en kapsamlı yapılandırma paketi olan vergi affı düzenlemesi neleri kapsıyor, ne zamana kadar geçerli? Detaylar yazımızda.

Zeynep Özdemir, İçerik Uzmanı

Ortalama okuma süresi 3 dk

Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen vergi affı düzenlemesi Resmî Gazete’de yayımlanarak tamamen yasalaştı. Çok sayıda vatandaşı etkileyecek olan vergi affının detaylarına gelin, birlikte bakalım.

Kamuya olan borçların yapılandırılması neleri kapsıyor?

7440 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 9 Mart 2023 tarihinde kabul edildi. Kanunda yer alan maddeler arasında dava açma süresi geçmemiş, dava aşamasında olan ve inceleme aşamasında olan alacaklar için de yapılandırma söz konusu.

Aynı zamanda mükellefler talep ederse, 2018 ile 2022 yılları dönemine ilişkin vergi ve matrah artırımında bulunabilecekler.

Kanuna göre 75.000 TL olan Gelir Vergisi Kanunundaki “Genç Girişimci Kazanç İstisnası” 150 bin liraya çıkartıldı. Bu istisnanın her yıl gelir vergisi ikinci dilimine paralel olarak yeniden değerlendirilerek artırılması planlanıyor.

Kanunda yer alan kapsam ve tanımların diğer bir kısmını maddeler halinde paylaşalım:

  • Vergi dairesine ödenmemiş vergi veya diğer borçların tamamı ile yansıtılmış gecikme zammı ve faizi yerine, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılması ve hesaplanan borcun ödenmesi,

  • Vergi aslına bağlı cezaların tümünün silinmesi,

  • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısının (%50) silinmesi,

  • Ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisinin gecikme zammı ve faizinin silinmesi, yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılması ve hesaplanan borcun ödenmesi,

  • Trafik para cezaları ve diğer idari cezaların tamamı ve yansıtılmış gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması ve hesaplanan borcun ödenmesi, peşin ödemelerde %25 indirim yapılması

  • Öğrenim kredilerinde gecikme zamlarının silinmesi,

  • Bazı şartlarda ehliyet ceza puanlarının silinmesi,

  • Peşin ödemeler için geçerli Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutar üzerinden %90 indirim yapılması,

  • 2018-2022 yılları için matrah ve vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere vergi incelemesi yapılmaması,

  • Araç muayenesini yaptırmamış olanların 30 Eylül 2023 tarihine kadar muayene yaptırmaları şartıyla ödeme kolaylığı sağlanması.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşan kanunun tüm kapsamlarını incelemek için tıklayın

Vergi affı başvuruları nereye yapılmalı?

Vergi affı başvuruları Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden kullanıcı kodu ve şifresi ile yapılabilir.

Bunun yanı sıra e-devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi’ne şifrenizle ya da yeni kayıt ile giriş yaparak bağlı olduğunuz vergi dairesine şahsen ya da posta yoluyla başvuru yapabilirsiniz.

Başvuruları diğer vergi daireleri aracılığıyla da gerçekleştirebilirsiniz. Şunu da not olarak ekleyelim; birden fazla vergi dairesine borcunuz varsa, her bir vergi dairesi için ayrı ayrı başvurmanız gerekli.

Vergi affı başvuruları ne zamana kadar yapılmalı?

Kamuya olan borçlar için düzenlenen vergi affı için son başvuru tarihi 31 Mayıs 2023 Çarşamba. Borçlarını yapılandırmak isteyenlerin, Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri ve belediyelere ödenecek ilk taksiti 30 Haziran tarihine kadar ödemeleri gerekli.

Vatandaşların diğer taksitleri de bu tarihi takip eden aylarda ödeyerek, azami 48 ayda eşit taksitlerle ödeyebilecekler.

Peşin ödeme avantajı nedir?

Yapılan açıklamada peşin ödeme avantajı şu şekilde açıklandı. Yurt İçi Üretici Fiyat (Yİ-ÜFE) Endeksi oranı aylık 0,75 olarak dikkate alınacak. Bu oran da yıllık %9’a denk geliyor.

Yani, borçlarını peşin ödeyen vatandaşlar için hesaplanan Yİ-ÜFE oranının %90’ı silinecek; idari para cezalarının da peşin ödenmesi halinde anaparadan da %25 silinecek.

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?