blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
aylık prim bildirgesi
Blog-hero
İŞ YÖNETİMİ

Yasal süreleri dışında düzenlenen prim belgelerinin SGK'ya gönderilmesi

SGK, geçtiğimiz günlerde süresi geçen aylık prim ve hizmet belgelerinin kuruma teslimi ile ilgili önemli bir düzenlemeye imza attı. Peki yenilikler neler?

Büşra Çildaş, İçerik Uzmanı

Ortalama okuma süresi 3 dk

Aylık prim ve hizmet bildirgeleri SGK'ya ne zaman teslim ediliyor?

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanmasına ilişkin 102. maddesine göre:

 • Özel nitelikteki işyeri sahipleri, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde,
 • Resmî nitelikteki işyeri sahipleri ise, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23 ’ünde,

Bazı özel nitelikteki işyeri sahipleri ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasında; bazı resmî nitelikteki işyeri sahipleri ise ayın 1’i ile 30’u arasında ücret alan sigortalılar çalıştırdığından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince;

 • Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde,
 • Ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23’ünde, saat 23.59’a kadar e-Sigorta kanalıyla Kuruma göndermek zorundadırlar.

Teslim süresi geçen prim belgeleri önceden SGK'ya nasıl gönderiliyordu?

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmemesi halinde, süresi dışında düzenlenen belgeler internet üzerinden gönderilemiyordu.

Bu nedenle süresi dışında verilecek aylık prim ve hizmet belgelerinin kağıt ortamında düzenlenerek işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden verilmesi veya posta kanalıyla gönderilmesi gerekiyordu.

SGK'nın yeni düzenlemesi ile ne değişti?

SGK bu duruma son verdi ve geçtiğimiz günlerde işverenlerin yasal verilme süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgelerini internet üzerinden gönderebileceği e-Bildirge v.2 programını tamamlayarak “e-SGK-İşveren-e-Bildirge v.2” menüsünde yayına aldı.

Bu kapsamda, işverenler yasal süresi dışında düzenledikleri aylık prim ve hizmet belgelerini kağıt olarak düzenlemeyecek ve e-Bildirge v.2 uygulaması üzerinden SGK'ya teslim edecekler.

Söz konusu uygulama 2008/10. Ay aylık prim ve hizmet belgesi ve sonrası dönemler için kullanılabilecek. Yani işverenler (B)-Yasal Süresi Dışında Verilmiş APHB kodu ile değişiklik yapmak istedikleri ya da geç düzenledikleri belgeleri SGK'ya gönderebilecekler.

Geç gönderilen prim belgelerinin onay süreci nasıl olacak?

 • Gönderilen belgeler, gerekli inceleme ve onay işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili işyerinin bağlı olduğu SGK il müdürlüğünün onay ekranına düşecek.
 • İlgili birim tarafından onaylandıktan sonra belgelerin tahakkuk ve hizmet kaydı oluşacak.
 • (B)-Yasal Süresi Dışında Verilmiş APHB kodu ile işverenlerce sisteme kaydedilen belgeler için toplu onay yapılamayacak.
 • İlgili birim tarafından denetime gönderilen belgelerin tahakkuk kısmı denetime sevk ile birlikte oluşacak.
 • İşverenlerce oluşturulan tahakkuk ödenebilecek ve bu belgelerin hizmet kayıtları denetim neticesine göre oluşturulacak.
 • İşverenler belgelerinin durumunu e-Bildirge v.2 ekranlarında bulunan “Şube Onayı Gerektiren Belge Durumları” menüsü üzerinden inceleyebilecek.
 • İlgili birim tarafından yapılan inceleme neticesinde, işverenin gönderdiği belgenin tamamının işleme alınmayacağı ya da işleme alınmaması gereken bir kısmının olduğu durumlarda belge reddedilecek.
 • Reddedilen belgeler işveren ekranına düşecek ve işverenlerce sistemden silinebileceği gibi gerekli düzeltmelerin yapılması durumunda (denetim neticesinde işlem yapılan belgeler hariç) tekrar onaylanabilecek.

Kaynak: SGK

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?