Yurtdışı Faturaların Vergisel Boyutu - 1

Bu yazımızda yurtdışından alınan hizmetlerin (ödeme ve faturaların) vergisel boyutuna değineceğiz. Ama kapsamı biraz daha dar tutarak, birçok firmanın internet üzerinden aldığı abonelik ve reklam hizmetleri üstünde duracağız. Bu tür hizmetlere örnek olarak Google, Facebook, Linkedin, Slack, Amazon, Foursquare, Pipedrive, MailChimp, Zendesk vb. verebiliriz.

4 dk

Şirketler hayatını devam ettirmek için yurtiçinden ya da merkezi Türkiye’de bulunmayan firmalardan mal ya da hizmet alabilirler. Ürün olması durumunda vergisel boyut kolay, gümrükte KDV ödeniyor. Gümrük beyannamesi kayıtlara alınıyor, ödeme gümrüğe gelen fatura kadar yapılıyor ve hesap kapanıyor.

Yurtdışından hizmet (yazılım, royalty, know-how, kullanım hakkı, danışmanlık vs.) alınması durumunda ise iş karmaşıklaşıyor. Hizmetin çeşidi ve hangi ülkeden alındığı önem kazanıyor. Bu hizmet ya da alım yapıldığında, faturası ya da ödemesi gerçekleştiğinde hatta hizmeti almadan mutlaka mali müşaviriniz ile konuyu değerlendirin çünkü vergisel boyutu işinizi etkileyebilir.

Fakat biz şimdi yurtdışından aldığınız hizmet alımlarının vergi boyutuna kısaca bakalım.

KDV yönünden

Google, Facebook, Linkedin, Slack, Amazon, Foursquare, Pipedrive, MailChimp, Zendesk vb. firmalardan alınan hizmetler, bu hizmetlerden Türkiye’de faydalanıldığı için KDV’ye tabi olacak. Ama bu firmalar Türkiye’de olmadığı için hizmeti alan firmaya KDV’li fatura kesemeyecek, bunun yerine mevzuat gereği hizmeti alan firma kendisi KDV hesaplayacak.

Fatura bedelinin %18’i, hizmeti alan firma tarafından sanki KDV’yi ödenmiş gibi KDV beyannamesinde indirim konusu yapılacak. Yine aynı tutarda KDV’yi, karşı firma almış gibi devlete beyan edecek. Karşı taraf Türkiye’de olmadığı için onların yerine hizmeti alan firma bu KDV’yi devlete ödeyecek. Bu süreçte karşı taraf adına verilecek KDV beyannamesi, KDV2 beyannamesi olarak adlandırılır.

Bu işlemin nakit çıkışı etkisi:

  • Eğer hizmeti alan firma KDV ödeyen bir firma ise, bir etkisi olmaz ayrıca ek nakit çıkışına da sebep olmaz. Çünkü KDV2 beyannamesi ile ödeyeceği KDV’yi KDV1 beyannamesinde indirim yapacak ve daha az KDV ödeyecek.
  • Eğer hizmeti alan firmada devreden KDV var ise, devreden KDV bitinceye kadar finansman yükü olacak. Çünkü KDV2 ile tutarı o ay ödeyecek ama KDV1 beyannamesinde devir KDV olduğu için devir KDV artacak.

Stopaj yönünden

Google, Facebook, Linkedin, Slack, Amazon, Foursquare, Pipedrive, MailChimp, Zendesk vb. firmalardan alınan hizmetler ticari bir gelir olarak kabul edildiğinden stopaj hesaplanmayabilir. Aldığınız bu hizmetler; özellikle telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayri maddi hakların satışı, devir ve temliki, yazılımın kendisini, danışmanlık, alan adı, barındırma, yönetim ücreti gibi farklı konulardan herhangi birini kapsıyorsa mutlaka mali müşavirinizi bilgilendirin. Stopajın olup olmayacağı, hangi oranda olacağı ödemeyi yapacağınız şirketin hangi ülkede olduğuna göre, bu ülke ile çifte verilenmeyi önleme anlaşmasının olup olmadığına göre değişiklik gösterir.

Hatırlatmalar

  • Kredi kartı ile ödeme yapılmış olsa bile hizmeti veren firmadan mutlaka fatura temin edin. Bu faturanın e-mail ile gelmesi, pdf formatında olması, yabancı dilde düzenlenmiş olması ya da yabancı para içermesi problem değil.
  • Mümkünse faturayı şirketiniz adına alın. Sizin adınıza düzenlenmiş faturaların gider yazılması konusunda ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz.
  • Harcama öncesi ya da fatura aldığınız zaman mali müşavirinizi konu hakkında bilgilendirin.
  • Faturaların ilgili ayda kayda alınması gerekir. Bu faturaları ay atladıktan sonra mali müşavirinize ulaştırmanız durumunda ilgili ay için verilen beyannamelerin düzeltilmesi gerekir. Eğer fatura bedeli 5000 TL’yi aşıyor ise Ba formları da düzenlenmelidir.
  • Alınan hizmet kapsamında yurtdışına yapılan ödemenin muhasebeleştirilmesi genelde ödemenin yapıldığı Merkez Bankası alış kurundan yapılır.
  • Hesaplanacak KDV, yurtdışına yapılan ödeme üzerinden hesaplanır. Yurtdışından alınan hizmet için firmanın tabi olduğu mevzuata göre KDV hesaplanmış olabilir. Faturada gösterilen KDV, Türkiye’de indirim konusu yapılamayacağı için faturada yer alan toplam tutar üzerinden %18 KDV2 hesaplanır.

Bu konunun çifte vergilemeyi önleme anlaşması ve stopaj yönünden incelendiği Yurtdışı faturalarının vergisel boyutu - 2 yazımızı okuyabilirsiniz.

Yusuf Şahin

Yusuf Şahin

Yusuf Şahin, Neura Mali Müşavirlik'in ortağıdır.

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!