Aile Şirketleri Nasıl Kurumsallaşır?

Aile şirketinizi kuşaklar boyu süren sevgi, nefret ve ihtiras çemberinden çıkarıp kurumsallaşmaya adım atmak istiyorsunuz. Peki, kurumsallaşma yolunda hangi kilometre taşlarını aşmalısınız? İşte kurumsallaşmak isteyen aile şirketlerinin bilmesi gerekenler!

4 dk
Aile şirketi kurumsallaşma süreci

Aile şirketleri hem Türkiye’de hem de tüm dünyada ekonominin en önemli oyuncuları. Forbes’in milyarderler listesinin %40’tan fazlası aile şirketi sahiplerinden, dünyanın en zengin ilk 10 şirketinin 7’si aile şirketi sahibi. Avrupa'nın en büyük 100 aile şirket listesinde Türkiye'den üç aile şirketi var: Koç Grubu 16. sırada, Hacı Ömer Sabancı Holding 28. sırada, Doğuş Grubu ise 61. sırada bulunuyor.

Dünyada birinci kuşak tarafından kurulan her 100 aile şirketlerinden sadece 3 tanesi 3.kuşağa kadar yaşayabiliyor. Öte yandan aile şirketlerinde oldukça nadir olsa da 750 yaşına ulaşmış olanları görmek de mümkün. “Kuşaklar boyu yaşayan ve büyüyen aile şirketleri” kurabilmenin yolu şirket, ortaklar ve aile arasında kesin sınırlar çizen, kurumsallaşmış bir aile şirketine dönüşmekten geçiyor.

1. Aile şirketi nedir?

Yönetim faaliyetlerinin yürütülme biçimi ile bu konudaki yetkilerin aile bireylerinde toplanıp toplanmadığı aile şirketlerinin temel ayrım noktasıdır.

2. Aile şirketlerinin güçsüz ve güçlü noktaları nelerdir?

 • Aile şirketlerinde sıkılıkla aile ve şirket kavramlarının birbirine karıştırılır. Şirket içi görevler ve sorumluluklar aile bireyleri arasında yetenek ve deneyimlerine bakılmaksızın dağıtılır. Hatta bazen, kişilere özel konumlar yaratılır.

 • Kurucu patronların genele karakteristik özellikleri girişimci bir ruha, karizmatik bir kişiliğe, doğal liderlik, risk alabilme yeteneğine ve vizyona sahip olmasıdır. Ancak genellikle belirli bir ölçeğe ulaşıldıktan sonra patronun her şeyi denetim altında tutmak istemesi ayrıca gerçek bir profesyonelin talep ettiği yüksek ücretleri ödememek istemesi, işleri çıkmaza sokar. Bu noktadan sonra kurucunun, şirketin tüm yönetim fonksiyonlarını kendi etrafında toplaması, şirketin yönetim zafiyeti yaşamasına neden olur.

 • İkinci ve üçüncü nesillerin de şirket yönetimine katılması şirket ve aile içi huzursuzlukların artmasın neden olur. Nesiller arası çatışmalar yönetim zafiyetini arttırır.

 • Şirketin bilgi birikiminin korunması, rekabet gücünü arttırır.

 • Kurumsal şirketlerin temel performans belirleyicisi olan “karlılık” stratejik karar alma süreçlerini sekteye uğratabilirken aile şirketlerinde stratejik kararlar daha kolay alınabilir.

 • Kurumsal şirketlerin hantallaşama riski vardır. Aile şirketleri daha hızlı, çevik hareket edebilir.

3. Kurumsallaşma nedir?

Belirli bir ölçeğe ulaşıldıktan sonra ortaya çıkan yöntem ve organizasyon sorunlarının aşılması için kişilerden bağımsız bir yapının oluşturulmasını sağlamak kurumsallaşmadır.

4. Aile Şirketlerinin Kurumsallaşmasında 7 Temel Konu

Ortaklar/ hissedarlar sözleşmesi

 • Aile anayasası

 • Vizyon ve misyonun net olarak belirlenmesi

 • Yönetim Kurulunda bağımsız üyeler

 • İş planın (kısa, orta ve uzun) olması

 • Uzman profesyoneller+ menfaat birliği

 • Bağımsız dış denetim + İç denetim

5. Aile şirketlerinde işleyiş nasıl kurumsallaşır?

 • Şirket içindeki iş ve görev tanımları net olmalıdır.

 • Şirket içi kurallar ve yönergeler belirlenmelidir.

 • İşletmedeki (Personel, mali işler, üretim, pazarlama v.b.) birimlerin iş akışları tespit edilmeli ve bunlar dokümante edilmelidir.

 • Yetki ve sorumluluklar objektif ve net olarak tespit edilmelidir.

 • Yetki ve sorumluluklar, o yetkiyi veya sorumluluğu taşıyabilecek doğru kişilere verilmelidir. Duygusallıklara izin verilmemelidir.

 • Kararlar sorumluluklar dahilinde tartışma ve ikna yöntemi ile alınmalıdır.

Kurumsallaşma aşamasındaki şirketlerin gelir gider takibi, faturalama gibi finansal işlemlerini dikkatle takip etmeleri gerekir. Online ön muhasebe programı Paraşüt ile bütün bu süreçlerinizi kafanız karışmadan rahatça takip edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken 14 günlük ücretsiz deneme sürenizi başlatmak!

Ücretsiz Deneyin

Kurumsallaşma ve diğer konular ilgili içeriklerimizden haberdar olmak için blogumuza abone olabilirsiniz:

Bloga Abone Olun

Bu yazılarımız da ilginizi çekebilir:

Vergi Levhası Hakkında Her Şey

Tahsilatlarınızı Verimli Yönetmenin 7 Yolu

Beril Koç

Beril Koç

Beril Koç, Paraşüt'te İçerik Pazarlaması Uzmanı olarak görev yaptı.

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!