blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
e-defter zorunlulugu
Blog-hero
E-DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

2023 yılında e-defter kullanımı zorunluluğu

Elektronik dönüşüm uygulamaları bazılarımız için çok kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu yazımızda e-defter uygulamasına geçiş yapmayı düşünenlerin aklında olabilecek soruları cevapladık.

Damla Sezgin, İçerik Üreticisi

Ortalama okuma süresi 4 dk

Teknoloji hayatın her alanında olduğu gibi vergi mükelleflerinin iş hayatında da kendini göstermeye devam ediyor. Elektronik dönüşüm uygulamalarına geçiş tüm hızıyla sürerken e-defter konusunu masaya yatırıyoruz.

e-Defter ne demek?

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin elektronik ortamda usulüne uygun hazırlanıp saklanmasına olanak veren sistemdir. Herhangi bir denetlenme durumunda bu işlem de elektronik ortamda yürütülür.

e-Defter uygulamasına geçenler söz konusu defterleri kağıt üzerinde tutamaz. Böylelikle tutulan kayıtların değişmezliği ve kaynağının güvenilirliği tescillenmiş olur.

e-Deftere geçiş şartları neler?

Bu uygulamaya geçiş de e-faturada olduğu gibi <a href="/blog/e-fatura-muekellefleri-icin-e-defter-zorunlulugu>e-defter zorunluluğu olanlar yani e-defter mükellefleri ve gönüllü vergi mükellefleri olarak ikiye ayrılıyor.

Her iki durumda da e-defter mükellefi olma şartları mevcut. Tüzel kişiler için mali mühür gerekli iken gerçek kişiler için nitelikli e-imza sertifikası bulunması veya mali mühüre sahip olunması şart. Bunların yanında e-defter uygulamasına geçiş yapmak isteyenler uyumlu bir yazılım ile çalışmak zorunda. Bu uyumlu yazılım GİB tarafından onaylanmış olmak durumunda.

Yayınlanan tebliğe göre ciro haddi 3 milyon TL’yi aşan vergi mükelleflerinin elektronik dönüşüm uygulamalarına geçiş zorunluluğu olması planlandı. Bu zorunluluk e-defter için de geçerli.

e-Deftere geçiş zorunluluğu bulunanlar daha detaylı olarak GİB tarafından şu şekilde açıklanıyor:

a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

Bu mükellef grupları zorunlu olarak e-defter uygulamasına geçmelidir.

e-Fatura mükellefleri için e-defter kullanımı zorunlu mu?

e-Defter uygulamasına geçmek için e-fatura mükellefi olmanız şart değil. Fakat bir e-fatura mükellefi, e-defter zorunlu mu değil mi nasıl karar verecek? Cevaplayalım, evet. e-Faturaya geçiş zorunluluğunuz bulunuyorsa e-defter geçme zorunluluğunuz da bulunuyor. e-Faturaya geçmeniz gerekip gerekmediğine karar veremiyorsanız, konu ile ilgili yazımızdan faydalanabilirsiniz.

Belirlenen ciro haddini karşıladığınız yıla müteakip yedinci ayda e-faturaya geçişinizi yapmanız gerekirken, e-deftere geçişiniz için son tarih bunu takip eden Ocak ayı.

Gönüllü olarak e-faturaya geçilen bir durumu ele alalım. Bu durumda gerekli şartlar karşılanmadığı sürece e-defter zorunluluğunuz bulunmamakta.

e-Defter başvurusu nasıl yapılır?

e-Defter uygulamasına geçiş yapmak isteyenlerin karşılaması gereken şartlardan behsetmiştik. Gerçek veya tüzel kişi olmasına göre nitelikli elektronik imza sertifikası veya mali mühüre sahip olan vergi mükellefleri uyumlu bir yazılım ile anlaştıktan veya kendi yazılımlarını kullanmak istiyorlarsa bunu gerekli mercilere onaylattıktan sonra e-defter uygulamasına başvuru yapabilirler.

Peki, e-defter başvuru nasıl yapılır? Başvurular sadece internet üzerinden elektronik olarak alınmakta. e-Defter uygulamasına geçmek isteyenler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesinden başvuru yapabilirler. Başvuruda dikkat etmeniz gerekenler ile ilgili detaylı bilgi için yazımızdan faydalanabilirsiniz

e-Defter başvurusu geç yapılırsa ne olur?

GİB tarafından yayımlanan yeni tebliğe göre gerekli ciro haddini karşılayan ve e-faturaya geçmesi zorunlu olanlar aynı zamanda e-defter mükellefi de oldu. Peki, e-defter başvuru süresi ne kadar?

GİB'in son düzenlemesine göre e-defter uygulamasına geçiş tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Başvurunun geç yapılması durumunda belirli yaptırımlar uygulanacağı Resmi Gazete’de şu şekilde belirtilmiş:

Zorunluluk getirildiği halde e-Defter uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanır.

Hala abone değilseniz sizler de Paraşütü 14 gün ücretsiz deneyebilir, elektronik dönüşüm uygulamalarını tek platform üzerinden yöneterek zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Ücretsiz Deneyin

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?