blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
e-İrsaliye nasıl kesilir?
Blog-hero
ÖN MUHASEBE REHBERİ

e-İrsaliye nasıl kesilir?

Zorunlu e-belge geçişleri ile yeniden gündeme gelen elektronik belge çeşitlerinden biri de e-irsaliye. Peki e-irsaliye nasıl kesilir, nasıl düzenlenir? Tüm sorularınızın cevabı blog yazımızda!

Nağme Öğmen, Digital Copywriter

Ortalama okuma süresi 5 dk

e-İrsaliye ne demek?

e-İrsaliye, bir ürünün taşınması ve sevkiyatı sürecinde kullanılan bu belgenin elektronik halidir. Aslen sevk irsaliyesi ve taşıma irsaliyesinden farklı bir belge türü değildir. Hukuki anlamda da kağıt irsaliye ile aynı niteliklere sahip olup, elektronik ortamda saklanır ve elektronik ortamda ibraz edilir. Ancak e-irsaliye genellikle sevkiyatta kullanıldığından kimi zaman taşıma irsaliyesi kağıt irsaliye olarak düzenlenebilmektedir.

e-İrsaliye nasıl kesilir?

Bir ürünün e-irsaliyesinin sevkinden önce düzenlenmiş olması ve GİB sistemine kaydedilmesi gerekir. Ancak e-irsaliye kesmek için GİB’e ayrıca başvuruda bulunmaya gerek yoktur.

Paraşüt’ün yeni e-irsaliye özelliği ile e-irsaliye kesmek oldukça kolay. Artık aynı platform üzerinden hem e-faturalarınızı hem de e-irsaliyelerinizi kesebilir ve takibini yapabilirsiniz.

Sadece 2 adımda e-irsaliye düzenlemeye başlayabilirsiniz:

 • Paraşüt hesabınıza giriş yapın ve soldaki menüden “STOK” ve ardından “Giden İrsaliyeler” bölümüne tıklayın.
 • Açılan sayfanın sağ üzerindeki “YENİ GİDEN İRSALİYE” butonuna tıklayın ve e-irsaliyenizi oluşturmaya başlayın!

Oluşturduğunuz e-irsaliyeyi satış faturası halinde düzenlemek istiyorsanız ekranın sağ tarafında bulunan “Fatura Oluştur” butonuna tıklayabilirsiniz.

e-İrsaliyede bulunması gereken bilgiler

 • e-İrsaliyeyi düzenleyen iştetmeye ait bilgiler: Ad-soyad, ticaret unvanı, adres, vergi dairesi ve vergi kimlik no,
 • e-İrsaliyenin düzenlenme tarihi ve belge numarası,
 • Alıcının bilgileri: Ad-soyadı, ticaret unvanı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, işyeri adresi ya da teslimat adresi,
 • Taşınan ürünün miktarı ve türü,
 • Ürünü taşıyan araca ait plaka numarası ve şoför ad-soyadı ile TCKN ya da taşımayı gerçekleştiren lojistik veye kargo firmasının bilgileri,
 • Saat ve dakika belirtilecek şekilde fiili sevk tarihi ve zamanı,
 • GİB’in bilgi içeriğini belirlediği barkod ya da karekod,
 • Ayrıca, mükellefler e-irsaliyede bulunması zorunlu bilgiler haricinde, gereksinimleri doğrultusunda ek bilgilere de yer verebilir.

Not: GİB’in duyurusu ile 1 Eylül 2021 sonrası için e-irsaliyelerde ülke, il, ilçe bilgilerinin yanı sıra doldurulması gereken alanlarden biri olarak e-irsaliye posta kodu zorunluluğu da gelmiştir.

e-İrsaliyede fiyat bilgisi bulunmalı mı?

e-İrsaliye, yukarıda da açıkladığımız üzere sevk ve taşıma irsaliyesine denk bir elektronik belge türüdür. Fiyat bilgisi bulunmasının zorunluluğu daha ziyade satışa yönelik düzenlenen belgelere özgü olduğundan, mevzuatta ürünün sevkine/taşımasına hizmet eden bu belgede fiyat bilgisinin bulunmasına gerek yoktur. Ancak yapısal olarak e-irsaliyeye konu ürünlerin fiyat bilgilerine yer verilmesinde bir engel de bulunmamaktadır; dilerseniz fiyat bilgisini ekleyebilirsiniz.

e-İrsaliyenin kağıt çıktısını bulundurmak gerekir mi?

Teslim ve tesellüm belgesi olarak kullanıldığı ihtimaller dışında e-irsaliyenin kağıt çıktısının alınması ve bu nüshanın saklanması zorunluluğu bulunmamaktadır.

e-İrsaliye yanlış kesilirse ne olur?

509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’ne ve 29.02.2020 tarihli e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’na göre e-İrsaliyenin yanlış kesilmesi durumunda iptali söz konusu olmamaktadır; fakat ürünün fiziksel sevkiyatından önce ürün (gönderi) içeriğinin ya da alıcı tarafın hatalı olması halinde, alıcı e-İrsaliye içeriğinin (muhteviyatının) bütünü için “irsaliye yanıtı” ile“red” verebilir.

Burada bir not daha düşmemiz gerekir;

 • Alıcının e-irsaliye sistemine kayıtlı olmadığı yahut alıcı tarafından “e-irsaliye yanıtı” aracılığıyla ret verilrmeyen durumlarda ve
 • e-İrsaliye yanlış düzenlenmiş ancak ürünün fiziksel sevki gerçekleşmemişse ürün için yeni bir e-irsaliye düzenlenmelidir.

e-İrsaliye kaç gün i̇çinde kesilmeli?

Özel durumlar dışında e-irsaliye, malın fiziksel (fiili) sevkiyatından önce düzenlenip kesilmelidir.

e-İrsaliye kullanıcısı olmayanlara kağıt i̇rsaliye kesilebilir mi?

İrsaliye düzenlemeniz gereken alıcı e-irsaliye mükellefiyse fatura ve irsaliye ayrı ayrı düzenlenmelidir; fakat alıcı kayıtlı e-irsaliye kullanıcısı değilse e-irsaliye sanal kullanıcı üzerinden kesilmelidir.

e-İrsaliye 7 gün i̇çerisinde fatura edilmezse ne olur?

Vergi Usul Kanunu'na göre faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarih itibarıyla en çok 7 gün içinde düzenlenmesi gerekir.

VUK m.231/1, 5. bendine göre “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.”

Söz konusu düzenlenmemiş sayılan fatura için ise satıcı tarafa VUK m. 353/1 uyarınca usulsüzlük cezası uygulanır.

“Muhtelif müşteriler” e-i̇rsaliyesi nasıl düzenlenir?

"Muhtelif müşteriler" adına irsaliye, alıcıların ya da ürün miktarının belirsiz olduğu hallerde, alıcılara iş yerlerinde teslim edilmesi amacıyla düzenlenir. VUK Genel Tebliği’ne göre e-irsaliye elektronik ortamda düzenlenmektedir. Bu durumda "muhtelif müşteriler" adına düzenlenecek e-irsaliyenin de elektronik ortamda oluşturulması gereklidir.

Muhtelif müşteriler e-irsaliyesinde de alıcının isim-soyisim/unvan ve VKN/TCKN alanlarının doldurulması zorunludur. Muhtelif müşteriler e-irsaliyesinde VKN alanına “5555555555” yazılır. Ayrıca adres kısmındaki ülke bilgisinin doldurulması da zorunlu olduğundan bu alan boş bırakılmamalıdır.

Muhtelif müşteriler e-irsaliye örneğini aşağıda bulabilirsiniz:

e-İrsaliyenin de GİB’e gönderilmesi zorunlu olduğundan muhtelif müşteriler için e-irsaliye, düzenleyen tarafın özel entegratörü tarafından, GİB’in belirttiği teknik usullere uygun bir zarfa koyularak gönderilir. GİB muhtelif müşteriler e-irsaliyesinin nasıl düzenleneceğine ilişkin detaylar ise teknik kılavuzlarda yer almaktadır.

Siz de sayısı her geçen gün daha da artan Mutlu Patronlar arasına katılmak için Paraşüt'ü 14 gün ücretsiz deneyin, e-belge kullanmanın en kolay yoluyla tanışın!

Ücretsiz Deneyin

Yazımız ilginizi çektiyse aşağıda sizin için sunduğumuz diğer blog yazılarımıza da göz atın.

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?