30.03.2023

İhracat kayıtlı fatura nedir? Kimler ihracat kayıtlı satış yapabilir?

İhracat kayıtlı satış nedir, nasıl yapılır? Hangi durumlarda KDV iadesi alabilirsiniz? İhraç kayıtlı fatura ile ilgili detaylı bilgi yazımızda…

Yurt dışına satış yapmak hemen hemen herkes için cezbedici bir durum. Her satışta olduğu gibi ihracatta da fatura kesilmesi gerekli. Peki üreticiler ihracatçılara satış yaparken nasıl bir fatura kesmeli? İhracat kayıtlı satış faturası ve bu fatura sayesinde alacağınız KDV iadesi hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz?

 

İhracat kayıtlı satış nedir?

İhracat kayıtlı mal satışı yurt dışına satış yapanları ilgilendiren bir konu. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 3065 sayılı 11-c maddesi uyarınca döviz karşılığı yurt dışına yapılan satışlardan KDV alınmıyor.

İhracat kayıtlı satış, imalatçının ihracatçıya yaptığı ve faturalanmasında KDV tutarı alınmayan satışlardır.

İmalatçı, ihracat yapan kişi veya kurumdan alamadığı KDV tutarını ilgili devlet kurumlarına başvurarak vergi iadesi şeklinde alabiliyor. Üreticiler böyle durumlarda KDV harici fatura yani ihracat kayıtlı satış faturası keserek işlemlerini devam ettiriyor.

 

Hangi firmalar ihracat kayıtlı satış yapabilir?

İhracat kayıtlı fatura kesmek üretici taraflı bir mevzu. Bu nedenle öncelikli şart imalatçı olmak. Bunun yanında Ticaret Bakanlığı’nın koyduğu bazı kriterleri sağlamak da gerekli. Peki, nedir bu ihracat kayıtlı satış şartları?

 • Sanayi siciline kayıt yaptırmış olmak,
 • Ticaret Odası veya Sanayi Odası gibi meslek odalarına kayıtlı olmak,
 • Sanayi sicil belgesine sahip olmak,
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylı gıda işletmesi belgesine sahip olmak,
 • Çiftçi kayıt belgesine sahip olmak,
 • İşletme onay belgesi almış olmak,
 • Gerekli işçi sayısını karşılayabilmek,
 • Gerekli üretim altyapısına sahip olmak.
 •  

  İhraç kayıtlı fatura nasıl düzenlenmelidir?

  KDV iadesi alacak üreticinin İmalatçı Belgesi ve ilgili meslek odasına üyelik belgesini ihracat yapacak firmaya malı teslim ettiği dönemde tek seferlik olmak üzere ilgili dönem KDV beyannamesinin verileceği zamana kadar bağlı olduğu vergi dairesine bir dilekçe eki olarak ibraz etmesi gerekiyor.

  Peki ihracat kayıtlı fatura nasıl kesilir? Bu adımları tamamladıktan sonra ihraç kayıtlı fatura keseceklerin dikkat etmesi gerekenleri örnek bir olay ile ele alalım.

  İmalatçı A firmasının 500.000 TL değerinde imal ettiği mallarını ihracatçı B firmasına 15.01.2023 tarihinde ihraç kaydıyla teslim etmiş. A firmasının Ocak 2023 dönemi yurt içi satışları 100.000 TL, indirilecek KDV toplamı da 50.000 TL değerinde.

  İhracatçı B ürünlerini 16.02.2023 tarihinde ihraç etmiş. Ocak 2023 döneminde ihraç kayıtlı teslim edilen malların sonucunda beyan edilmiş olan KDV tutarı Gümrük Çıkış Beyannamesinin kapanma tarihi olan 16.02.2023 tarihinden itibaren terkin veya iade edilebilir duruma gelmiş olur.

  İmalatçı A tarafından ihracatçı B adına düzenlenecek satış faturası Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen şekil şartlarına uyumlu şekilde düzenlenmeli. Faturada imal edilen mala dair hesaplanan KDV tutarı yazılmalı. Bu KDV tutarını hesaplamak ise gayet basit; imal edilen malların değeri ile %18 KDV oranı çarparak bulabilirsiniz.

  500.000 x %18 = 90.000 TL

  Hesaplanan KDV tutarı da faturaya yazılarak beyannameye eklenecek ve ihracatçı B tarafından satın alınan malların KDV tutarı imalatçı A firmasına ödenmeyecek.

  Örnek olaya ait örnek KDV beyannamesini de inceleyebilirsiniz:

  1 NOLU KDV BEYANNAMESİ (Ocak 2023)

  Hesaplanan KDV [(500.000 + 100.000) x %18]108.000
  Toplam Vergi İndirimi50.000
  Ödenmesi Gereken KDV (Fark)58.000
  Tecil Edilebilir KDV (500.000 x %18)90.000
  Tecil Edilecek KDV58.000
  İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek KDV32.000
  Ödenecek KDV0.-

   

  İhraç kayıtlı düzenlenen faturada hangi ifade yer almalı?

  İhraç kayıtlı düzenlenen faturaların diğer faturalarla karışmaması ve KDV iadesi alabilmek için ibraz edilmesi gereken bir ifade mevcut. Bu ifadeyi belki de sürecin en önemli etkeni olarak ele alabiliriz.

  Yukarıdaki örnek olaya göre ilerlediğiniz bir satış ve faturalama sürecinde imalatçı tarafından ihracatçıya düzenlenen satış faturası Vergi Usul Kanunu’nun şekil şartlarına uygun şekilde düzenlenirken ihraç kayıtlı faturaya “3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir.” ibaresi eklenmelidir.

  Tüm bu şartları sağlayan bir ihracat kayıtlı fatura örneği şu şekilde görünüyor:

  (image: ihracat-kayitli-satis-faturasi-oernegi.webp)

   

  Direkt ihracat ile ihracat kayıtlı satış arasındaki fark nedir?

  Direkt ihracat ile ihraç kayıtlı satış arasındaki farkı anlamak oldukça kolay. İhracat kayıtlı satışın imalatçılara özel olduğundan bahsetmiştik. Direkt ihracat ise adından da anlaşılacağı üzere malı üretirken aynı zamanda satışını da gerçekleştiren firmaların yapabileceği bir ihracat türü.

  İhracat kayıtlı satış, imalatçının ihracatı yapan firmaya ihraç kayıtlı teslim yolu ile satış yaptığı durumda meydana gelir. Direkt ihracatta olduğu gibi satışı üretici gerçekleştirmez, aracı kurum olan ihracatçı ile satış gerçekleşir.

  Peki, ihraç kayıtlı satış ihracat sayılır mı? Hayır, sayılmaz. Çünkü ihraç kayıtlı satış yaptığınızda aslında yurt içinde bir satış gerçekleştiriyorsunuz. Sizin satış yaptığınız yurt içindeki ihracatçı firma malın veya hizmetin ihracatını sağlıyor.

  Aynı anda ihraç kayıtlı satış ve direkt ihracat yapmak da mümkün. Yurt dışına satış yapan bir ihracatçıya üretim yapan ve aynı zamanda kendi ürettiğiniz malların da ihracatını yapan bir imalatçıysanız her iki kategoride de faaliyet gösteriyorsunuz demek.

  KDV indirimi ve vergi iadesinden faydalanma konusunda dikkat etmeniz gereken bir hususa değinmeden geçmeyelim. Bahsettiğimiz indirim ve iadelerden faydalanabilmek için üretici olma koşulu bulunduğundan ya ihracatçılara satış yapan bir imalatçı ya da kendi malını kendi üreten bir ihracatçı olmanız şart. Piyasadan satın aldığınız mallar üzerinden KDV indirimi almak mümkün değil. Bu durumda bahsettiğimiz gibi KDV indiriminden yararlanan sadece üretici tarafı.

   

  İhraç kayıtlı fatura ne zaman düzenlenmelidir?

  İhracat kayıtlı fatura tahmin edebileceğiniz gibi ihraç tesliminden önceki bir günde düzenlenmeli. Vergi Usul Kanunu’na göre bir fatura satışı yapılan malın veya hizmetin tesliminden sonra en geç 7 gün içerisinde hazırlanmalı. Bu süre sınırlamasına uyulmayan durumlarda fatura kesilmemiş sayılır.

  İhraç kayıtlı fatura ihracat süresi 3 aydır. Yani imalatçıların KDV iadesi alabilmesi için ihracatçılara teslim ettikleri malların 3 ay içerisinde ihraç edilmesi gerekiyor. Eğer ihracat bu süre içinde haklı bir sebepten ötürü gerçekleştirilemezse 3 aylık sürenin dolumundan itibaren 15 gün içerisinde gerekli mercilere başvurulması halinde Maliye Bakanlığı’nın onayladığı koşullarda vergi daireleri tarafından 3 aya kadar ek süre verilebilir.

  Mücbir sebepler ve beklenmedik koşullar kanunda belirtilmiş durumda. Örneğin ihracatın yapılacağı geminin arızalanması, savaş ya da grev durumları beklenmedik durumlardan sayılıyor. Eğer ihracatınız herhangi bir mücbir sebep veya beklenmedik durumdan ötürü gecikmediyse ek süre için mutlaka başvuruda bulunmanız gerektiğini unutmayın. Aksi takdirde bir takım yaptırımlar uygulanması mümkün.

  İhracat kayıtlı satış muhasebe kaydınızı tutarken aynı zamanda faturalarınızın takibini yapmanız bulut tabanlı bir ön muhasebe programı olan Paraşüt ile artık çok kolay! Siz de 14 günlük ücretsiz deneme hesabınızı oluşturabilir, Paraşüt ayrıcalıkları ve kolaylıkları ile hemen tanışabilirsiniz.

  lp basit

  Ön muhasebenin kolayı Paraşüt’te!

  Başvuru süreci ile vakit kaybetmeyin, Paraşüt ile e-fatura, e-arşiv, e-smm gibi e-belgelere kolayca geçiş yapın. Daha kolay, hızlı ve ekonomik faturalayın.

  En Çok Okunanlar