10.02.2023

KDV 2 Beyannamesi nedir? Nasıl hazırlanır?

Yalnızca tevkifat gerektiren işlemlerin olduğu dönemlerde verilen KDV 2 Beyannamesi hakkında bilmeniz gerekenleri bu yazımızda A’dan Z’ye anlattık; “KDV 2 nedir, nasıl hazırlanır?” sorularını sizler için örneklerle cevapladık.

 

KDV 2 nedir?

KDV 2, Maliye Bakanlığı’nın KDV tahsilatında zorluk yaşadığını düşündüğü sektörler için yürürlüğe aldığı bir KDV beyannamesidir.

 

KDV ödeme sorumluluğu sektöre göre değişiklik gösteren bir oran nispetinde satın alan tarafa yüklenir. Örnek vermek gerekirse, kısmi KDV tevkifat oranı 5/10 olan bir durumda satıcı 100 TL + 20 TL KDV ile ürün satış yaparsa, 20 TL’lik KDV’nin yarısı olan 10 TL’den satıcı, diğer yarısı olan 10 TL’den ise alıcı sorumludur.

 

Bunun dışında yurt dışından aldığınız hizmetlerde de benzer bir durum oluşabilir. Yurt dışı hizmet verici şirket Türkiye’de vergi mükellefi olmadığı için KDV ödeme sorumluluğunun tamamı hizmeti alan tarafa yüklenir. KDV 2 beyannamesi KDV 1’den farklı olarak sadece işlem gördüğü zamanlar beyan edilmesi gereken bir vergidir.

 

KDV 2 beyannamesi verilmesi için kapsama giren her bir işlemin KDV dahil bedelinin 1.000 TL’yi aşması gerekir.

 

KDV 2 niteliği - Tam / Kısmi tevkifat

“Tam tevkifat” işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesidir.

“Kısmi tevkifat” ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir.

 

KDV 2’de tam tevkifat uygulaması

Tam tevkifat uygulamasında yurt dışından 100 TL mimari proje hizmeti aldıysanız KDV 2 ile 20 TL KDV hesaplayıp ödeme yükümlülüğü sizin sorumluluğunuzda olur. Firmaların yurt dışından aldığı fatura ve belgelerin mutlaka KDV 2’ye konu olup olmadığı konusunda kontrol edilmesi gerekir.

Son zamanlarda özellikle yurt dışından kredi kartı ile internet üzerinden alınan hizmetler sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Diğer sıklıkla karşımıza çıkan işlem ise şirket ortağının şahsi aracına ait giderleri kullanmak için kendi aracını şirketine kiralamasıdır.

Tam Tevkifata Konu İşlemlerÖrnekler
İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemlerGoogle'dan şirket e-maili hizmeti alımı
Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve HizmetlerDergiye karikatür çizen serbest meslek mensubu
Kiralama İşlemleriKendi aracını şirkete kiralama
Reklâm Verme İşlemleriŞahsa ait binaya reklam verilmesi

 

KDV 2’de kısmi tevkifat uygulaması

KDV 2’de kısmi tevkifat uygulanıp uygulanmayacağını aşağıdaki 2 tabloya göre karar veriyoruz. Öncelikle yapılan işlemin kısmi tevkifata konu bir işlem olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ardından yapılan işlemde satın alanın KDV tevkifatı yapmak zorunda olup olmadığını kontrol ediyoruz.

Örneğin, yemek servisi faturası kesen bir servis alan şirket ancak belirlenmiş alıcı listesindeki kurumlardan biri olursa, satıcı 5/10 kısmi tevkifatlı fatura keser. Aksi takdirde yemek servisi verenin tevkifatlı fatura kesmesine gerek yoktur.

Kısmi Tevkifata Konu İşlemlerKısmi Tevkifat OranıTevkifat Yapmak Zorunda Olanlar
Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri3/10Belirlenmiş Alıcılar
Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri9/10Belirlenmiş Alıcılar / KDV Mükellefleri
Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler9/10Belirlenmiş Alıcılar
Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri5/10Belirlenmiş Alıcılar
Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri5/10Belirlenmiş Alıcılar
İşgücü Temin Hizmetleri9/10Belirlenmiş Alıcılar / KDV Mükellefleri
Yapı Denetim Hizmetleri9/10Belirlenmiş Alıcılar / KDV Mükellefleri
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri5/10Belirlenmiş Alıcılar / KDV Mükellefleri
Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri9/10KDV Mükellefleri
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri7/10Belirlenmiş Alıcılar / KDV Mükellefleri
Servis Taşımacılığı Hizmeti5/10Belirlenmiş Alıcılar / KDV Mükellefleri
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri5/10Belirlenmiş Alıcılar
Külçe metal teslimleri5/10Belirlenmiş Alıcılar / KDV Mükellefleri
Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi5/10Belirlenmiş Alıcılar / KDV Mükellefleri
Hurda ve atık teslimi5/10Belirlenmiş Alıcılar / KDV Mükellefleri
Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimi9/10Belirlenmiş Alıcılar / KDV Mükellefleri
Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri9/10Belirlenmiş Alıcılar / KDV Mükellefleri
Ağaç ve orman ürünleri teslimi5/10Belirlenmiş Alıcılar / KDV Mükellefleri
Belirlenmiş Alıcılar
5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
Döner sermayeli kuruluşlar,
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
Bankalar,
Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’nde işlem gören şirketler,
Kalkınma ve yatırım ajansları.

 

KDV 2 nasıl hesaplanır?

KDV2’nin hesaplanmasının KDV 1’den farkı yoktur. Sadece ödeme yükümlülüğü nedeniyle alıcı ve satıcı arasında oranlama yapılması gerekir.

 

Örneğin, A firması B firmasına verdiği bir hizmet için fatura kesiyor. Normal durumda 100 TL’lik bir iş için %20 KDV oranı ile 20 TL KDV hesaplanır. A firması toplamda 120 TL tahsil eder. Giderleri sebebiyle indireceği bir KDV’si olmadığını varsayarsak, bu satış işleminden doğan 20 TL KDV’yi KDV 1 beyannamesi ile maliyeye beyan eder ve öder.

 

Ancak A firması bir işgücü temini firması ise KDV hesaplaması farklı yapılır. KDV ödeme sorumluluğu satıcı ve satın alan arasında %90 - %10 oranında paylaştırılır. Aşağıda işgücü temini yapan bir firma için bir örnek görebilirsiniz.

 

Satıcı olan firma, 100 TL’lik hizmet için %20 KDV oranından 20 TL olan KDV’nin 1/10 u kadar, yani 2 TL KDV içeren fatura keser. Bu durumda fatura toplamı 102 TL olur. Alıcıdan 102 TL tahsil eder; bunun 100 TL'si gelir, 2 TL ise KDV’dir.

 

Alıcı tarafından bakıldığında, 100 TL'lik hizmet için hesaplanan toplam 20 TL olan KDV’nin 9/10’u, yani 20 TL'si tevkif edilen KDV olarak hesaplanır ve KDV 2 beyanı ile beyan edilir. Bu tutar aynı zamanda KDV 1 indirilecek KDV tutarına eklenir.

 

Özetle, 20 TL’lik KDV ödeme sorumluluğu satıcıdan alıcıya geçmiş olur. Alıcı ilgili rakamı KDV2 ile beyan eder, aynı zamanda KDV 1 beyanından indirir. Satıcının kestiği faturanın normalde olması gereken toplam tutarı 120 TL iken 102 TL olmuştur.

SatıcıTutar
Hizmet Bedeli100,00 ₺
Hesaplanan KDV %20 (1/10)2,00 ₺
Tevkif Edilen KDV (9/10)18,00 ₺
Toplam Fatura Tutarı102,00 ₺
AlıcıTutar
Hizmet Bedeli100,00 ₺
İndirilecek KDV1 %2020,00 ₺
KDV2 %20 (9/10)18,00 ₺
Toplam Tutar (KDV dahil)120,00 ₺

 

KDV 2 muhasebe kaydı

Yukarıdaki verdiğimiz örnek için muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir:

SatıcıBorçAlacak
Alıcılar102,00 ₺-
Hizmet Geliri-100,00 ₺
KDV 1-2,00 ₺
AlıcıBorçAlacak
Satıcılar-102,00 ₺
Hizmet Gideri100,00 ₺-
KDV2 %20 (9/10)-18,00 ₺
İndirilecek KDV 120,00 ₺-

 

KDV 2 Beyannamesi ne zaman verilir ve ödenir?

KDV 2 Beyannamesi ilgili işlemin olduğu aydan bir sonraki ayın 25’ine kadar beyan edilir ve aynı şekilde ayın 25’ine kadar ödenir.

 

 

2024 yılı KDV2 değişiklikleri nelerdir?

 

KDV2'de 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklikler yapıldı. 7491 sayılı Kanunla 3065 sayılı KDV Kanununun (29/1) maddesinde yapılan değişiklikler şu şekilde:

 

  • Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV ödenmeden indirilmeyeceği ve vergi ödenmediği sürece, 1 Nolu KDV beyannamesinde indirim yapılmayacak.
  • KDV2 Nolu beyanname verme ve vergi ödeme süresi, her ayın 25. günü olarak yeniden belirlendi.
  • Değişiklikler, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüktedir ve geçerlidir.
  • lp basit

    Ön muhasebenin kolayı Paraşüt’te!

    Başvuru süreci ile vakit kaybetmeyin, Paraşüt ile e-fatura, e-arşiv, e-smm gibi e-belgelere kolayca geçiş yapın. Daha kolay, hızlı ve ekonomik faturalayın.

    En Çok Okunanlar