blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
Sağlık hizmet sunucularında e-fatura ve e-defter uygulamaları
Blog-hero
E-DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

Sağlık hizmet sunucularında e-fatura ve e-defter uygulamaları

Hem Gelir İdaresi Başkanlığı hem de mükellefler dijital dönüşüme hızla uyum sağlıyorlar. Elektronik muhasebe uygulamaları da her geçen gün daha önemli hale geliyor. Bu yazımızda sağlık hizmet sağlayıcılarında e-defter ve e-fatura uygulamalarını anlattık.

Alper Erdem, Mali Müşavir

Ortalama okuma süresi 6 dk

Teknolojik gelişmeler, bilgisayar ve yazılım alanlarında ortaya çıkan yenilikler, büyük veri, veri madenciliği, yapay zeka, endüstri 4.0. gibi dönüşümler, maliye ve muhasebe alanında da etkisini gösteriyor. Mali müşavirler bu sürece en hızlı uyum sağlayan meslek grupları arasında yer alıyor. Benzer şekilde şirketler ve vergi mükellefleri de kendilerini bu sürece uyumlu hale getiriyor.

Ancak diğer taraftan Gelir İdaresi Başkanlığı çok daha hızlı bir şekilde sürece adapte olarak, modern uygulamaları vergisel süreçlere dahil ediyor. Bu dönüşüme yetişmek için sadece mevzuatları değil, dijital ve teknolojik gelişmeleri de yakından takip etmemiz gerekiyor.

Şirketler, vergi mükellefleri kendilerini bu sürece uyumlu hale getirmekte ancak Vergi İdaresi'nin çok daha hızlı bir şekilde sürece adapte olduğu görülmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı modern uygulamaları hızlı bir şekilde vergisel süreçlere dahil etmektedir.

Elektronik muhasebe sistemleri ve elektronik muhasebe uygulamaları tüm dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Her geçen gün e-fatura uygulamasına kayıtlı olan işletmelerde ciddi bir artış görülüyor.

Elektronik muhasebe uygulamaları artık ekonomik reform paketlerinde dahi gündem maddesi haline gelen bir konu. Kapsamının sürekli genişlemesinin yanı sıra bu uygulama kapsamına alınan sektörlerin sayısı da artıyor. Bu sektörler arasına sağlık hizmet sektörü de dahil oldu. Sağlık hizmet sağlayıcılarına e-fatura zorunluluğu getirildi.

Sağlık hizmetlerinde e-fatura ve e-arşiv faturaya geçiş tarihi nedir?

Son yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Sıra No: 526) ile birlikte;

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükelleflerin (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.) e-fatura uygulamasına geçişleri zorunlu hale gelmiştir.

Ayrıca 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar söz konusu kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-faturaya geçmiş olma zorunluluğu vardır.

Bu durumda sağlık sektöründe bulunan firmalar Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme olması şartına bağlı olarak 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren e-fatura ve e-arşiv fatura sistemine geçmiş olmaları gerekir.

Elektronik muhasebe uygulamaları hızla yaygınlaşırken mali müşavirler olarak bizler de bu geçişleri tamamlamalı, mükelleflerimizin aksiyon almalarını sağlamalıyız.

Elektronik belge uygulamalarına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın (e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamaları için 7’nci günün) sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenleyebilirler.

Ancak aynı işlem için e-belge veya kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir. e-Belge uygulamalarına dahil olunan tarihin ait olduğu ayın sonundan (e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamaları için 7’nci günden) itibaren, belgelerin e-belge olarak düzenlenmesi zorunlu olup, kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde kanunda yazılı cezalar tatbik edilir.

Bu tebliğde belirtilen e-belgeleri düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin, sistemlerinde arıza veya kesinti meydana gelmesi veya diğer mücbir sebep durumlarında düzenlenmek üzere yeterli miktarda matbu belgeleri bulundurmaları zorunludur.

Bu şekilde belge düzenlemek istisnai bir uygulama olup, belge düzenlemeye başlamadan önce Başkanlığa konu hakkında tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte yazılı olarak bilgi verilmesi ve bu durumun süreklilik arz etmemesi gerekmektedir.

Bu açıklamalara göre SGK ile sözleşmesi olan sağlık hizmet sağlayıcıları ilk kez e-fatura sistemine ve e-arşiv fatura sistemine geçtiklerinde ilk 7 gün isterlerse kağıt ortamda fatura düzenleyebilecek, isterlerse e-fatura veya e-arşiv fatura düzenleyebileceklerdir.

Sağlık hizmeti sağlayıcılarında e-deftere geçiş zorunlu mu?

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları kendilerine e-fatura geçiş zorunluluğu getirilen mükellefler arasında sayıldığı için e-defter uygulamasına geçmek zorundalar.

Bu kapsamda olan firmalar isterlerse 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren e defter uygulamasına geçebilirler ya da yasal zorunluluk başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2023 tarihinde e-defter uygulamasına geçebilirler.

e-Defter ile ilgili önemli nokta
Burada hatırlatmak istediğim çok önemli bir nokta var. Eğer yıl içerisinde e-defter uygulamasına geçiş yapılıyorsa e-defter uygulamasına geçiş tarihine kadar olan dönem için kağıt ortamdaki defter yazdırılıp 1 ay içerisinde noter tarafından kapanış tasdiki yapılması gerekmektedir.

Belirlenen limitler dahilinde olup "Defter Beyan Sistemi" kapsamında defter tutan firmalar, belirlenen limitleri aşana kadar defter beyan sisteminde kalabilirler. Tabiidir ki belirlenen limitler aşılıp bilanço usulüne göre defter tutmak zorunda kaldıkları dönemde e-defter uygulamasına geçmeleri zorunludur.

Tebliğlerdeki son değişikliklerden haberdar olun!

Hem sağlık sunucularındaki e-defter ve e-fatura uygulamalarına değindiğimiz hem de tebliğlerdeki son değişiklikleri ele aldığımız webinar'ımıza Paraşüt Atlas YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz.

Mali Müşavir Alper Erdem'in Tebliğlerdeki Son Değişiklikler adlı sunumuna ulaşmak için aşağıdaki butona tıklayıp formu doldurabilirsiniz. Sunumu size
e-posta ile göndereceğiz.
Sunumu indirmek için tıklayın

Görüldüğü üzere e-fatura, e-arşiv ve e-defter gibi elektronik muhasebe uygulamaları günden güne daha çok sektörde zorunlu hale gelmeye başlamış, mesleğimizde de önemi artmaktadır.

Mesleğimiz elektronik muhasebe uygulamaları ile birlikte çok daha önemli bir hale gelerek hızla değişmektedir.

e-Dönüşüm uygulamalarına zahmetsiz ve hızlı bir şekilde geçiş yapmak Paraşüt ile çok kolay! Henüz Paraşüt kullanıcısı değilseniz, Paraşüt’ü 14 gün ücretsiz deneyebilirsiniz.

Paraşüt'ü Ücretsiz Deneyin

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?