02.03.2021

Ticari reklam hizmetlerinde tevkifat uygulaması hakkında 5 soru

ismail kahraman

İsmail Kahraman

Mali Müşavir

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan düzenleme ile ticari hayatımıza girecek değişiklikleri ve eklemeleri 16 Şubat 2021 Tarihinde yürürlüğe giren 31397 sayılı Resmî Gazete ile öğrendik. Bu yazımızda ilgili tebliğ değişikliğinde tanıştığımız “Ticari Reklam Hizmeti” kavramını ve tevkifat uygulamalarını soru ve cevaplarla sunmaya çalıştım.

 Ticari reklam hizmetlerinde tevkifat uygulaması

 

1. Ticari reklam hizmeti nedir?

Tebliğde yapılan değişiklikle birlikte uygulanmaya başlayacak olan ticari reklam tanımı şu şekilde yapılmış olduğunu görüyoruz. *“Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.” *

 

2. KDV tevkifatı uygulaması hangi işlemler için düzenlenecek faturalarda olacak?

Yukarıda belirttiğimiz ilgili tebliğin ticari reklam tanımının ardından ticari reklam hizmetine hangi uygulamaların dahil olduğu şu ifadelerle belirtilmiştir:* “Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları girmektedir.” *

Hal böyle iken ticari hayatımızın önemli bir parçası olan pazarlama ve satış operasyonlarını yürüten işletmelerin yurt içi tüm aksiyonlarında bu uygulamayı göreceğimizi söyleyebiliriz. Uygulama kapsamına reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetlerin de dahil edildiği geniş bir çerçeve karşımıza çıkıyor.

Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere, alt yüklenicilerden daha da alt yüklenicilere devredilen işlemler durumunda da işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV’ye tevkifat uygulanacağı görülmektedir.

Konuyu biraz daha anlaşılır kılabilmek adına aşağıdaki şema üzerinden bu süreci irdeleyebiliriz:

(image:sema-1-ticari-reklam-tevkifat-uygulamasi.png alt: Şema 1: Ticari Reklam Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması)

Ticari Reklam Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması Şeması

 

3. Kimlere yapılan işlemlerde tevkifat uygulanacak?

Uygulamaya girecek bu değişiklik kapsamında KDV tevkifatı uygulatma zorunluluğu getirilenler, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) yer aldığı üzere “KDV Mükellefleri ve Belirlenen Alıcılar” olarak bildirilmiştir.

 

4. Gerçekleştirilen hizmet kapsam içinde sayılanlar arasında yer alan bir hizmet türü olmasına rağmen KDV tevkifatı uygulamasına gerek olmayan durum bulunuyor mu?

İfa edilen hizmet yürürlüğe girecek uygulama kapsamında sayılanlar arasında yer almasına rağmen KDV Genel Uygulama Tebliğin 2.1.3.1. maddesinde yer aldığı ifade üzerine belirlenmiş alıcıların kendi arasında olan bir ticari ilişki durumunda KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Önemli not:Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde şirketleşenler dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç, KDV tevkifatı uygulanmaz.

Bu konuda aşağıda yer verdiğim açıklamaya da dikkat edilmesi gerekiyor.

 

5. Belirlenen alıcılar arasında yer alanlar da bu kapsamda bir hizmet gerçekleştirirse KDV tevkifatı uygulayacak mı?

Belirlenen alıcıların birbiriyle yaptıkları işlerde bu kapsamda yer alan ticari reklam hizmeti sunulmuş olsa da tevkifat uygulanmayacağını yukarıda belirtmiştik.

Ancak yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere, alt yüklenicilerden daha da alt yüklenicilere devredilen işlemler durumunda da işi devreden her yüklenici tarafından kendisine ifa edilen hizmete ait KDV’ye tevkifat uygulanacağı hususunu burada hatırlatmak isterim.

Burada ilişkili kişiler bu devir sirkülasyonu içerisinde yer alıyor ve birbirlerine tevkifat uygulamadan faturalandırma yapılıyor olsa da sonraki devredilecek hizmet ifasında bulunacağı taraf belirlenen alıcılar arasında yer almıyorsa keseceği fatura üzerinde KDV tevkifatı uygulaması gerekecektir.

Buna ek olarak belirlenmiş alıcılararasında yer alanların bu türden hizmet sunmaları durumunda muhatabı belirlenmiş alıcılar arasında yer almıyorsa KDV tevkifatı uygulanması gerekmekte olduğunu söyleyebiliriz.

 

Diğer Açıklamalar

 • Değişikliğin yayınlandığı Tebliğde son bölümde şu açıklamaya yer verilmiştir. *"Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri Tebliğin (I/C-2.1.3.2.9.) bölümü kapsamında, tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümü kapsamında değerlendirilir.” *
 • Bu kapsamda bir alım gerçekleştiğinde (I/C-2.1.3.2.12) maddesinde yer verilen “Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri” kapsamında değişiklikle beraber 7/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacağını belirtmek gerekmektedir.

 • KDV tevkifatı uygulayan firmalar Tebliğin 2.1.3.1 maddesinde belirtildiği şekilde tevkif edilen vergileri 2 No.lu KDV Beyannamesi ile Tebliğin (I/C-2.1.1.1) bölümündeki açıklamalara göre beyan edilip kanuni süresi içerisinde ödemekle sorumludur.

 • KDV tevkifatı uygulaması kapsamına KDV dahil 1.000 TL ve üzeri alımlar girmektedir.

 • İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şarttır.
 • Uygulama diğer değişikliklerle birlikte 1 Mart 2021 Tarihinde yürürlüğe girecek.
 • Son zamanlarda yapılan kanun değişikliklerini mercek altına aldığımızda Covid-19‘un ticari, ekonomik ve sosyal hayata etkileri nedeniyle devletin planlanmamış harcamaları yapmak zorunda kalmasını ve yeniden toparlanma hamleleri için kısa vadede nakit ihtiyaçlarını karşılama çabası içinde olduğunu söylemek mümkün.

  Tüm bunlara karşın bu harcamaların topluma şeffaf bir ortamda sunulma ihtiyacının önemliliğini koruduğunu belirtmek gerekir.

  Paraşüt’te, bulunduğunuz ay içinde oluşan KDV’nizi “KDV Raporu”nda görüntüleyebilirsiniz. Paraşüt’ü işletme yönetiminizi kolaylaştıran özellikleriyle tanışmak için 14 gün ücretsiz deneyebilirsiniz:

   

  Bu yazılarımız da ilginizi çekebilir:

  Vergi hakkında bilmeniz gereken 10 şey

  e-İhracat faturası hakkında 15 soru 15 cevap

  Geçici vergi nedir? Nasıl hesaplanır?

  lp basit

  Ön muhasebenin kolayı Paraşüt’te!

  Başvuru süreci ile vakit kaybetmeyin, Paraşüt ile e-fatura, e-arşiv, e-smm gibi e-belgelere kolayca geçiş yapın. Daha kolay, hızlı ve ekonomik faturalayın.

  En Çok Okunanlar