04.04.2023

Vergi hakkında bilmeniz gereken 10 şey

yusuf sahin

Yusuf Şahin

SMMM

Vergi, devletin vatandaşlarından ya da işletmelerden aldığı karşılıksız paraya denir. Devlet aldığı vergiler ile harcamalarını finansmanını yapar ve gelir dağılımını kontrol eder. Vergi gelirleri vergi daireleri yardımı ile takip edilir.

Vergi Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

Türkiye'de ödenen vergiler 200'ü aşkındır. Başlıca vergi türü dediğimizde ise 7'si en çok bilinen olarak karşımıza çıkar.

 

1. Vergi Beyan usulü

Türk Vergi Sistemi (ve genelde dünyadaki diğer sistemler) beyana tabidir. Kişiler veya işletmeler belirli dönemlerde ne kadar kazanç elde ettiğini ve bu kazançlar üzerinden ne kadar vergi vermesi gerektiğini kendileri söyler. Türkiye’de gelirini beyan etmeyen ve bu sayede vergisini ödemeyen ya da az ödeyen belli bir kitle var. Devlet kayıt dışı ekonominin önüne geçebilmek için zaman zaman vergi incelemeleri ve çapraz kontroller yapar.

Verginin beyan edilmesi beyanname yolu ile olur, KDV beyannamesi, Muhtasar beyannamesi gibi. Beyanname özel bir şekli olan, vergiye tabi gelirin gösterildiği ve verginin hesaplandığı bir formdur. Eskiden kağıt ortamında doldurulup vergi dairesine verilirken artık elektronik ortamda doldurulup elektronik ortamda veriliyor.

 

2. Vergide Dönemsellik

Vergiler belli dönemlerle beyan edilir. Bazıları her ay verilir, bazıları 3 ayda bir verilir, bazıları da yıllık olarak düzenlenir. Her dönemin sorumluluğu o dönemle sınırlıdır. Yani aylık beyanname verilen bir gelir türünde, Mart ayında beyan edilmesi gereken bir gelir Nisan ayında beyan edilmez.

#Vergi TürüBeyanname verme periyoduHangi tarihe kadar verilir?Ödemesi
1KDV1aylık, 
vergi çıkmasa da verilir
izleyen ayın 28. günüizleyen ayın 28. günü
2KDV2aylık, 
vergi olduğunda verilir
izleyen ayın 28. günüizleyen ayın 28. günü
3MuhSGK-Muhtasaraylık/3 aylık, 
personel var ise aylık, vergi çıkmasa da verilir
izleyen ayın 28. günüMuhtasar: izleyen ayın 28. günü 
SGK: izleyen ayın son günü
4Damgaaylık ve 
vergi olduğunda verilir
izleyen ayın 28. günüizleyen ayın 28. günü
5Geçici Vergi3 aylık, 
vergi çıkmasa da verilir
izleyen 2. ayın 17. günüizleyen 2. ayın 17. günü
6Kurumlar vergisiyıllık, 
vergi çıkmasa da verilir
Dönem kapandıktan sonra izleyen 4. ayın 25. günüDönem kapandıktan sonra izleyen 4. ayın son günü
7Baaylık, 
beyan edilecek fatura çıkmasa da verilir/td>
izleyen ayın son günüödeme yok
8Bsaylık, 
beyan edilecek fatura çıkmasa da verilir
izleyen ayın son günüödeme yok

 

3. Verginin Çeşitleri

Konu temelden alalım ve "Vergi vermek nedir?" sorusu ile başlayalım. Vergi vermek, vatandaşların devletin görevlerini yerine getirebilmesi için mali gücüne göre devlete ödedikleri paradır. Vergi vermek ile devletin kaynak yaratarak, yatırım ve harcamaları karşılamasını amaçlanır. Büyümeye katkıda bulunmak, gelir paylaşımını düzenlemek için de önem arz eder.

Bu noktada neden biz "vergi veriyoruz?" diye merak edenler olabilir. Vergi vermek bir vatandaşlık görevi olarak geçmektedir. Verilen vergiler ile devletin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir düzen sağlaması amaçlanır.

Kazancın çeşidine göre vergi oranları, verginin hesaplanması, beyanname süresi değişiklik gösterir. Örneğin; KDV (katma değer vergisi), işlem üzerinden hesaplanır, her faturada vardır ve genel oranı %18’dir. Beyannamesi aylık olarak verilir ve bu beyanname ay içinde müşteriden tahsil edilen vergilerden tedarikçilere ödenen vergiler düşülür ve kalan tutar devlete ödenir. Motorlu Taşıtlar Vergisi, aracınız varsa devletin yayınladığı listelere istinaden hesaplanır ve ödenir.

Yeri gelmişken sıkça karşılaştığımız "Devlete ödenecek kdv nasıl hesaplanır?" sorusuna da cevap verelim. Bu hesaplamadaki püf nokta, alış fiyatı ve satış fiyatındaki KDV tutarını belirle ve birbirinden çıkarmanız ve giderlerinden düşerek geriye kalan KDV tutarını devlete ödemenizdir. Bir örnek üzerinden gidelim:

Diyelim ki 1.000 TL'lik bir satışınız var. %18'lik KDV oranı ile bu satış, 1.180 TL'dir. Bu satışı gerçekleştirmek için ürününüzü 500 TL'den aldığınızı düşünelim. KDV oranı ile birlikte bu tutar, 590 TL'dir.

Devlete ödenecek KDV hesaplama işlemini yaparak, satıştaki KDV oranı ile alış KDV oranını çıkarırız ve 180 - 90 = 90 TL'yi devlete KDV olarak geri öderiz.

Kalan fazla KDV 90 TL, ay içerisinde tüm KDV’ler ile aylık olarak toplanır ve tahakkuk fişi ile bankaya yatırılır. Buna KDV Tahakkuku denir.

Sıklıkla karşılaşılan vergi türleri:

Paraşüt’te, bulunduğunuz ay içinde oluşan KDV’nizi “KDV Raporu”nda görüntüleyebilirsiniz. Paraşüt’ün işletmelerin hayatını kolaylaştıran özellikleriyle tanışmak için hemen 14 gün ücretsiz denemeye başlayın.

 

4. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, stopaj nedir?

Şahıslardan alınan vergi, gelir vergisi olarak adlandırılır. İşletmelerden alınan vergi, kurumlar vergisidir. Şahıslar gelirlerini yılda bir defa Mart ayında, hazırlayacakları beyanname ile devlete bildirir.

Ticari bir alışverişte taraflardan biri Serbest Meslek Makbuzu veya Gider Pusulası ile çalışabilir. Bu durumda devlet kazançtan vergi almak için yıl sonunu beklemez. Devlet ödemeyi yapan firmayı muhatap alır ve ödeme yaparken kesinti yapmasını ister.

Şirketin kesinti yaparak eksik ödeme yapmasına stopaj denir. Şirket kesinti yaptığı bu tutarları, dönem sonunda muhtasar beyanname ile devlete öder. Stopajları; maaş ödemelerinde, kira ödemelerinde, serbest meslek makbuzu ya da gider pusulası ile yapılan ödemlerde rastlayabiliriz.

Örneğin; bir kişinin maaşı 100 TL (brüt) ve ay sonunda şirket bu maaşı kişiye ödeyecek olsun. Burada gelir ücret geliri olup devlet bu gelirden vergi ister. Vergi tutarı 20 TL olsun. Şirket maaş ödemesini 100 TL olarak yapmayacak ve 80 TL’yi kişiye, 20 TL’yi de kişi adına devlete ödeyecek.

 

5. Beyannameleri kim düzenler?

Beyannameleri, muhasebe kayıtlarına uygun olarak mali müşaviriniz düzenler ve vergi dairesine iletir. Ama unutmayın ki beyan edilen vergi sizin verginiz ve eksik ya da yanlış beyan edilmesinden siz de sorumlusunuz.

 

6. Vergi borcu nasıl ödenir?

Önce, "vergi borcu nedir?" sorunu yanıtlayalım. Vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi, vergi borcunu doğurur. Belirli tarihlerde ödenmesi önemlidir. Örneğin, trafik cezası. Bu ceza, vergi dairesine intikal eden bir vergi borcu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şirket vergi ödemelerinin nasıl yapıldığına gelince...

Gelirleriniz beyanname ile zamanında beyan ediliyor. Peki, vergi nasıl ödenir? Beyanname düzenlendikten sonra, vergi dairesi bu beyanname karşılığında tahakkuk fişi verir. Vergi ödemelerini beyannameye göre değil, tahakkuk fişine göre ödersiniz.

Tahakkuk fişi ile ister kamu banka şubeleri aracılığı ile (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank), ister kamu bankalarının internet şubesinden, isterseniz de vergi dairesinden ödeme yapabilirsiniz.

Verginizi mali müşaviriniz sizin adınıza ödeyemez, yasaktır. Mali müşavir sizden, sizin verginizi ödemek için emanet para alamaz. Vergi borçlarınızı internet üzerinden takip edebilirsiniz ya da vergi dairesine giderek dökümleri alabilirsiniz.

 

7. Vergi borcu zamanında ödenmezse ne olur?

Vergi beyannamesi verildikten sonra alınan tahakkuk fişinde bu verginin ne zamana kadar ödenmesi gerektiği yazılıdır. Vergi bu tarihe kadar cezasız ödenir. Bu tarihe kadar ödenmeyen vergilerden vergi gecikme cezası alınır.

Örneğin ayın 28’ine kadar 1.000 TL KDV ödemeniz vardı. Ama siz bu ödemeyi atladınız ya da ödeyecek nakit durumunuz yoktu. İzleyen ayın 5’inde borcunu kapatacağınız zaman 7 günlük bir gecikme faizi de ödemeniz gerekir. Bu borcu izleyen ayın 5’inde yaklaşık 1004 TL olarak ödeyebilir ve yükümlülükten kurtulabilirsiniz.

Vergiyi geç ödemenin, gecikme faizi haricinde büyük sıkıntısı yoktur. Eğer vergi tutarı çok yüksekse, vergi dairesi alacağını garantiye almak için banka hesaplarınıza bloke koyabilir. Özellikle kamu ihalelerinde ihale şartlarından biri vergi borcunun olmamasıdır. 1 TL dahi vergi borcunu olduğunda ihaleye giremeyebilirsiniz. Eğer ödeyecek naktiniz var ise vergileri zamanında ödemek her zaman iyidir.

 

8. Vergi afları

Ülkemizde zaman zaman vergi affı olarak anılan düzenlemeler olabiliyor. Bu düzenlemelere istinaden devlet bir takım vergi alacaklarından ya da bu vergi alacaklarına isabet eden ceza ya da faizlerden vazgeçebiliyor. Bu düzenlemeler neden çıkıyor?

Görünürdeki ana sebep, devlet alacaklarını tahsil edememesi; ya mükellefin ödeme güçlüğü var, ödeyemiyor ya da bazı küçük tutarlar için takip masrafı vergi alacağında daha fazla oluyor. Bu tip düzenlemelerin tahsilattan ziyade politik sebepleri daha fazla olabiliyor; oy potansiyeli, kayıtdışının azaltılması vs.

Şu an böyle bir vergi affı/yapılandırması var ve bu uygulamadan yararlanmak için 31.05.2023 tarihine kadar başvuru yapabilirsiniz. Zaman azaldı, geç kalmayın!

 

9. Teşvikler, istisnalar, muafiyetler

Devlet gelir olarak düşündüğü her türlü kazançtan çeşitli adlar altında vergi alıyor. Vergi toplamanın amaçlarında biri de gelir dağılımını kontrol etmek. Devlet, bazı gelir türleri ya da mükellefler için vergiyi daha az alabilir ya da hiç almayabilir.

 • Teşvik: Devlet politikaları gereği, bazı alanları, faaliyetleri, bölgeyi geliştirmek için vergi oranlarında indirime giderek ya da hiç vergi almayarak cazip hale getirmektir.
 • İstisna: Bazı gelirleri, vergi hesaplamasında kapsam dışına çıkarmaktır
 • Muafiyet: mükellefi, vergi hesaplamasında kapsam dışına çıkarmaktır
 •  

  10. Vergi incelemesi, uzlaşma ve cezalarda indirim

  Devletin şahıslara yada işletmelere mecazi anlamda ortaktır. Bu sebeple devlet zaman zaman vergi mükelleflerini denetler. Bu denetimler için özel ekipleri vardır.

  Eğer "Geçmiş dönemler için vergi incelemesi gelmesin" derseniz gündemde güzel bir uygulama var. Eğer 31.08.2021’e kadar başvurur ve bu başvuruya ilişkin vergi öderseniz, başvurduğunuz dönemler için vergi incelemesi gelmeyecektir. Zaman azaldı, geç kalmayın!

  Denetlenecek mükellefleri seçimi için birçok yöntem olabilir;

  - Rutin denetimler:Rastgele firmalar seçilebilir. Günümüzde artık bu daha bilimsel yapılmakta. Devletin elinde e-beyanname, e-fatura, e-defter uygulamaları sebebi ile muazzam veri var ve bu verileri işleyerek denetlenecek firmaları seçebilir. - Sektörel denetimler:Her sene farklı sektörlerdeki firmaları toplu inceleyebilir. - Çapraz kontroller: E-beyannameler ile firmaları beyannamelerini çapraz olarak karşılaştırabilir ve fark olan durumlarda mükelleflerden bilgi isteyebilir ya da direk denetime gidebilir. - İhbar: Eski bir eski çalışan, rakip firma gibi birileri firma veya mükellef hakkında devlete ihbarda bulunabilir. Devlet eğer bu ihbarı ciddiye alır ise incelemeye gidebilir Olası bir denetimde, denetim başlamadan, ya da denetim sonunda mükellef uzlaşma talep edebilir. Uzlaşma ile belli bir tutarda ödeme belirlenir ve bu tutar ödenir. Karşılığında uzun zaman alacak maliyetli dava süreçlerinin önüne geçilmiş olur.

  Web tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt’te, bulunduğunuz ay içinde oluşan KDV’nizi “KDV Raporu”nda görüntüleyebilirsiniz. Paraşüt’ü işletme yönetiminizi kolaylaştıran özellikleriyle tanışmak için 14 gün ücretsiz deneyebilirsiniz:

   

  Bu yazılar da ilginizi çekebilir:

  Gelir Vergisi Nedir?

  Kurumlar Vergisi Nedir?

  e-Fatura nedir?

  Yeni Bloglardan Haberdar Ol

  Paraşüt e-bültene abone olun. Bu sayede yeni içerikleri kaçırmayın.
  Sizi haberdar edelim.

  Blog bülten aboneliği kapsamında işlenecek kişisel verileriniz ile ilgili detaylı bilgiye Aydınlatma Metnini okudum.

  Tarafıma blog bültenlerinin gönderilebilmesi için Açık Rıza Metni kapsamında, e-posta adresimin yurt dışına aktarılmasına onay veriyorum.

  Ticari elektronik ileti gönderimi için Açık Rıza Metni kapsamında, e-posta adresimin yurt dışına aktarılmasına onay veriyorum.

  Ön muhasebe programı Paraşüt - Kampanya görsel

  Ayda 55₺'ye e-faturaya kolayca geçin!

  e-Faturaya uygun fiyatlı e-kontör avantajı ve hesaplı çözümler ile geçin.

  En Çok Okunanlar