İşletme Gideri Gösterirken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Bu blog yazımızda şirketlerde hangi harcamaların “mali açıdan” gider kabul edilip edilemeyeceğini inceleyeceğiz. Mali açıdan kastımız, kurumlar vergisi hesabında gider olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği anlamındadır. Vergi kanunlarına göre bir harcamanın gider sayılabilmesi için, giderin çeşidinden ziyade "Faaliyetle ilgili mi? Hasılatın artışı için gerekli mi?" kıstası daha önemlidir. Olası bir vergi incelemesinde denetmen, giderleri detaylı inceleyerek faaliyet ile ilgili olmadığını düşündüklerini KKEG (kanunen kabul edilmeyen giderler) olarak değerlendirebilir ve duruma göre %20 Kurumlar vergisini, KDV ya da gelir vergisini isteyebilir.

3 dk
işletme gideri nasıl gösterilir

İşletme gideri nedir?

İşletme giderleri, iş yerlerinin çalışmalarında kullanacağı hizmet ve ürün kalemlerinin maliyetini oluşturan giderlerdir. İşletme gideri göstermeye başlamadan önce dikkat edilmesi gereken ise nelerin işletme gideri olarak gösterilip gösterilemeyeceğini bilmektir. Yürülükteki vergi yasalarına göre bir harcamanın şirket gideri olarak gösterilebilmesi için ilgili işletmenin kârı ya da faaliyetleri ile ilişkisi olması gerekir.

Gider olarak kabul edilen harcamalar:

Yemek giderleri: Şirketin faaliyeti için yapılmışsa. Şirket toplantısı, müşteri ağırlama vb kalemler dahildir. Şirketin faaliyeti ile orantılı olması beklenir. Çalışana ödenen yemek bedelleri de gider olarak kabul edilir. Şirketler bu giderleri nakit, yemek kartı vb. çözümlerle muhasebeleştirebilir.

Seyahat harcamaları: Uçak, otobüs, deniz otobüsü, tren, otel, otopark vb harcamalar dahildir. Şirket faaliyetleri kapsamında yapılan şirket toplantısı, müşteri görüşmesi, müşteriyi toplantıya götürme vb. aktiviteler için geçerlidir. Şirketin faaliyeti ile orantılı olması beklenir.

Taşıt giderleri: Yakıt, sigorta, kira, tamir vb giderler dahildir. İşle ilgili olması, işletmeye dahil olması, işletmenin aktifinde bulunmamakla birlikte, kiralama yoluyla edinilmesi gerekir.

İletişim giderleri: Telefon, internet, ADSL vb giderlerdir. İşle ilgili olması, işletmeye dahil olması, işletmenin aktifinde bulunmamakla birlikte, kiralama yoluyla edinilmesi gerekir.

Giyim harcaması: Demirbaş olarak verilen baret, kask, iş tulumu, iş önlüğü, çizme gibi eşyalar, tek tip giysiler vb.

Gider gösterirken sık yapılan hatalar

Gider gösterirken en sık yapılan hata gider olarak kabul edilmeyen belgelerin gider olarak kaydedilmesidir. Bu belgeler:

Yemek giderleri: Arkadaş, aile yemekleri, işle ilgili olmayan market harcamaları.

Seyahat harcamaları: Tatil harcamaları, aileden ya da arkadaşların seyahat harcamaları, eş ile çıkılan iş seyahati dolayısıyla yapılan harcamaların eşe isabet eden kısmı.

Taşıt giderleri: Çalışana ait araç yakıt, tamir giderleri, şirketin gelirini arttırıcı fonksiyonu olmayan diğer giderler.

İletişim giderleri: Çalışana ait hatlar için ödenen faturalar, şirketin gelirini arttırıcı fonksiyonu olmayan diğer giderler.

Giyim harcaması: Gömlek, kravat, saat, kemer, fular, ayakkabı, kaban vb. Bu tip harcamaların şirket faaliyetleri için önemli ve gerekli olduğu düşünülse bile maliyenin görüşü aksi yöndedir.

Ayrıntılı bilgi için: Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Personelin, kendi arabasını şirket için kullanması:

Şirket aktifine kayıtlı olmayan veya kiralama sözleşmesi olmayan taşıtların masraflarının gider yazılması doğru değildir.

Yapılması gerekenler:

  • Şirket ile personel arasında araç kullanım kira sözleşmesi yapılmalıdır. Sözleşme damga vergisine tabidir.
  • Yapılacak kira ödemelerinden %20 stopaj hesaplanması
  • Yapılacak kira ödemeleri üzerinden %18 KDV hesaplanması

Bu sayede benzin, kasko, trafik sigortası, otopark, bakım, yıkama vs. masrafları gider olarak yazılabilir.

Paraşüt'te işletme gideri takibi

Paraşüt gelir gider takibi

Şirketinizin giderlerini Paraşüt ile çok olay takip edebilirsiniz. Hem kendiniz hem de çalışma arkadaşlarınız Paraşüt ile ister bilgisayardan isterseniz de cep telefonun giderleri girebilirsiniz, böylece giderleri takip etmek çok kolaylaşır!

Paraşüt hesabınız yoksa hemen 14 gün ücretsiz denemeye başlayabilirsiniz:

Paraşüt'ü 14 Gün Ücretsiz Deneyin

İşe Başlarken: Gelir Gider Yönetiminin 4 Temel Kuralı

Yusuf Şahin

Yusuf Şahin

Yusuf Şahin, Neura Mali Müşavirlik'in ortağıdır.

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!