Gelir Tablosu nedir? Nasıl hazırlanır?

Gelir tablosu, bir işletmenin belirli bir hesap döneminde elde ettiği gelirle, yaptığı giderleri tasnifli bir şekilde gösteren ve dönem faaliyetlerinin net sonucunu, kar ve zarar olarak özetleyen bir tablodur. Peki nerelerde, neden kullanılır?

5 dk
Gelir Tablosu Nedir

Gelir gider tablosu nedir?

Gelir tablosu, bir işletmenin belirli bir hesap döneminde elde ettiği gelirle, yaptığı giderleri tasnifli bir şekilde gösteren ve dönem faaliyetlerinin net sonucunu, kar ve zarar olarak özetleyen bir tablodur. 

Gelir gider tablosu kalemleri nelerdir?

Gelir tablosu bilançodan farklı olarak dinamiktir ve belirli iki tarih arasındaki işletme faaliyetlerinin sonuçlarını özetler. Gelir tablosundaki kalemler belirli gruplar halinde toparlanabilir:

  • Brüt satış karı
  • Faaliyet karı
  • Net kar ya da zarar 

Süreklilik gösteren ve göstermeyen gelir ve giderler; olağan gelir ve karlar, olağan gider ve zararlar; olağan dışı gelir ve karlar ve olağan dışı gider ve zararlar olarak ayrı gruplar şeklinde gösterilmiştir. Finansman giderleri ayrı bir gruptur. Gelir tablosunda yer alan kalemler arasında mahsup yapılamaz. Tutarı olmayan kalemler gelir tablosunda yer almaz.

Gelir gider tablosu hazırlama formatı nedir?

Gelir tablosunun düzenlenmesinde mali tablolar ilkeleri esas alınır. Bu tablonun düzenlenmesinde esas faaliyetlerden sağlanan gelir ile süreklilik gösteren diğer olağan faaliyetlerden sağlanan gelirler ve süreklilik göstermeyen olağan dışı gelirler ayrı ayrı gösterilir.

Gelir tablosu belli ilkeler çerçevesinde düzenlenir. Bu ilkelerin amacı satışların, gelirlerin, satışlar maliyetinin, giderlerin, kar ve zararlara ait hesapların ve belli dönemlere ait işletme faaliyeti sonuçlarının sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesini sağlamaktır.

Gelir gider tablosu türleri nelerdir?

Gelir tablosu ikiye ayrılır: Hesap tipi ve rapor tipi gelir tablosu.

Hesap tipi gelir tablosu örneği

T şeklinde düzenlenmiş gelir tablosudur. Sol tarafta giderler, sağ tarafta gelirler yer alır.

Hesap Tipi Gelir Tablosu

Kaynak: MEB Muhasebe Dersleri kitabı

Rapor tipi gelir tablosu örneği

Bulut İşletmesinin 31.12.2011 Tarihli Gelir Tablosu
**A- BRÜT SATIŞLAR**   8.500
Yurtiçi Satışlar 7.000  
Diğer Gelirler 1.500  
**B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)**   200
Satıştan İadeler 80  
Satış İskontoları 120  
**C-NET SATIŞLAR**   8.300
**D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) **   6.000
Satılan Ticari Malların Maliyeti 6.000  
Brüt satış Karı ya da Zararı   2.300
**E-FAALİYET GİDERLERİ (-) **   750
Araştırma ve Geliştirme Giderleri 100  
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 150  
Genel Yönetim Giderleri 500  
Faaliyet Karı ve Zararı   1.550
**F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR **   80
Faiz Gelirleri 80  
**G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) **   100
Komisyon Giderleri 70  
Diğer Olağan Gider ve Zararlar 30  
Finansman Giderleri (-)   60
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 60  
Olağan Kar ve Zarar   1.470
Olağandışı Gider ve Karlar   50
Diğer Olağandışı Gider ve Karlar 50  
Olağandışı Gider ve Karlar (-)   70
Diğer Olağandışı Giderler ve Karlar 70  
Dönem Karı ve Zararı   1.450
Dönem Karı Vergi ve Diğ. Yasal Yük Karş. (-)   ---
**Dönem net karı**   1.450

Gelir tablonuzu hazırladıktan sonra diğer finansal tablolarınız için diğer içeriklerimize bakabilirsiniz:

Peki tüm bunları nerede kullanacaksınız? Elbette iş planınızda. Fakat bir iş planı deyince ne anlamalı ve nerede kullanmalıyız: İş planı hazırlamak

Kasa programı ile kasa defteri tutmak hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Ayrıca "Paraşüt ile basit gelir-gider takip programı" sayesinde tüm bu tablolarınıza işleyeceğiniz verileri hazırlayabilir ve takip edebilirsiniz. Eğer Paraşüt abonesi değilseniz Paraşüt'ü 14 gün ücretsiz deneyebilirsiniz:

Paraşüt'ü 14 Gün Ücretsiz Deneyin

Bu yazılarımız da ilginizi çekebilir:

e-Fatura Kimler Geçmeli?

e-İrsaliye Nedir?

Gelir tablosu ile ilgili detaylı bilgilere Muhasebe Dersleri sitesinde yer alan Gelir Tablosu sayfasından da ulaşabilirsiniz.

Büşra Çildaş

Büşra Çildaş

Büşra Çildaş, Paraşüt'ün İçerik Uzmanı.

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!