Vergi Levhası hakkında 10 soru 10 cevap

Vergi levhası ile ilgili en çok sorulan 10 soruyu derledik ve GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı)'e sorduk. Cevapları da sizin için derledik. Buyurunuz.

5 dk
vergi levhası gerekli mi

1. Kimler Vergi Lehvası almalıdır?

Gelir vergisinde:

  • Ticari kazanç sahipleri
  • Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar)
  • Serbest meslek erbabı

adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak,

Kurumlar Vergisinde:

  • Anonim şirketler
  • Limited şirketler
  • Eshamlı komandit şirketler

vergi levhası almak ve bulundurmak zorundadırlar.

2. Vergi Levhası nasıl alınır?

Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulacak ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılacaktır.

3. İnternetten Vergi Levhası başvurusu nasıl yapılır?

Online Vergi Levhası alınması ile ilgili makalemizi okuyarak detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Şirket Giderlerini Azaltın.

Paraşüt ile giderlerinizi organize eder, kime ne zaman ödeme yapacağınızı bilir, şirket ve personel giderlerini takip edip en çok nereye harcadığınıza yön verebilirsiniz.
14 Gün Ücretsiz Deneyin

4. Vergi Levhaları nerelerde bulundurulmalıdır?

Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler bu levhaları:

a) Merkezlerinde,
b) Şubelerinde,
c) Satış mağazalarında,
ç) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,
d) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır) yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulundurmalıdırlar.

İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarını internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabileceklerdir.

5. Vergi Lehvhası'nı kim tasdik etmeli?

İnternet Vergi Dairesi'nden alınan vergi levhaları ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına imzalattırılmayacak veya tasdik ettirilmeyecektir. İnternet vergi dairesinden erişilebilen vergi levhası üzerinde yer alan sistem tarafından verilmiş olan onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmündedir.

6. Vergi Levhası'nda hangi bilgiler yer almalıdır?

Mükellefin;

a) Adı ve soyadı,
b) Ticaret unvanı,
c) İş yeri adresi,
ç) Vergi kimlik numarası,
d) Bağlı bulunduğu vergi dairesi,
e) Vergi türü,
f) İşe başlama tarihi,
g) Ana faaliyet kodu ve faaliyet türü,
h) Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde),
ı) Beyan edilen son üç yıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergiler,
i) Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından üretilecek onay kodu.

7. Vergi Levhası asmak zorunlu mu?

Hayır.

6111 sayılı Kanunun 82. maddesiyle, VUK'un 5 inci maddesinde yer alan "levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar" ibaresi "levhayı almak zorundadırlar" şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmıştır.

8. Şirket bilgilerim değişti, vergi levhasına nasıl işlerim?

Mükelleflerin ticaret unvanı, iş yeri adresi, bağlı oldukları vergi dairesi, ana faaliyet kodu veya faaliyet türünün değişmesi halinde yeni vergi levhalarını internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle kendileri oluşturarak yazdırabilirler. Mükelleflerin daha önce vergi lehvası bulundurulması zorunlu alanlarda bu değiştirilmiş vergi lehvalarını bulundurmaları gerekmekte.

9. Vergi levhasını zorunlu yerlerde bulundurmazsam ne olur?

Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhalarını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanununun 353. maddesinin 4 numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Bu madde ise şöyle diyor: 

**(4108 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değişen bent)** Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hasılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; işyerinde bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halleri ile vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her tespit için **(4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle belirlenen miktar) **10.000.000 lira **(****442 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2015'den itibaren 20****0 -TL)** özel usulsüzlük cezası kesilir.

Lütfen güncel halini GİB'den kontrol ediniz.

10. Vergi Levha'mın güncel bilgilerini nasıl sorgulayabilirim?

Vergi levhasını internet üzerinden iki şekilde sorgulayabilirsiniz:

İşinizi büyütmenize yardımcı yazılarımızı kaçırmamak için blogumuza abone olabilirsiniz:

Bloga Abone Olun

Bunlare ek olarak Vergi Levhası Hakkında Her Şey ve Online Vergi Levhası Başvursu Yapmak yazılarımızı da okuyabilirsiniz.

Tunca Üçer

Tunca Üçer

Tunca Üçer, Paraşüt'te İçerik Uzmanı olarak görev yaptı.

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!