e-Serbest meslek makbuzu (e-SMM) nedir?

Büşra Çildaş
Büşra Çildaş
2 dk

Elektronik serbest meslek makbuzu (e-SMM), serbest meslek erbaplarının sundukları hizmet karşılığında yaptıkları tahsilatlar için elektronik ortamda düzenledikleri belgeye verilen addır.

Başka bir deyişle e-SMM, kağıt serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda düzenlenen halidir ve kağıt makbuz ile hukuki bakımdan aynı nitelikleri taşır.

e-SMM kullanımı kimler için zorunludur?

Yapılan işin sermaye yerine mesaiye dayalı olduğu, kişisel bilgi ve beceri gerektiren, bir kuruma bağlı olmadan çalışan ve serbest meslek erbabı olarak kabul edilen mesleklere sahip kişilerin makbuzlarını e-SMM olarak hazırlamaları gerekir.

Kısacası e-SMM zorunluluğu başta:

e-SMM zorunluluğu ne zaman başladı?

2019 yılının son günlerinde yayınlanan tebliğ ile, 1 Şubat 2020 tarihinde faaliyetine devam eden serbest meslek erbapları için e-SMM kullanımı 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren zorunlu hale getirildi. Ardından bu tarih Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında e-İmza ya da Mali Mühür başvurusunu tamamlayamayan ya da yaptığı halde mühürleri eline ulaşmayan serbest meslek erbapları için bu süre 30 Haziran’a kadar uzatıldı.

1 Şubat 2020 tarihinden itibaren faaliyet göstermeye başlayacak mükelleflerin ise işe başladıkları tarihi takip eden üç ayın sonuna kadar e-serbest meslek makbuzu uygulamasına geçiş yapması gerekiyor.

e-SMM düzenlememenin cezası var mı?

Zorunluluk getirildiği halde e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına süresi içinde geçmeyen, makbuzlarını e-SMM olarak hazırlamayan veya almayan mükellefler için ilgili kanunda öngörülen hükümler uygulanır.

e-SMM ile ilgili daha detaylı bilgi için ilgili blog yazımıza da göz atabilirsiniz.