blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı
Blog-hero
İŞ YÖNETİMİ

İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

Pandeminin iş hayatına etkileri derinden hissedilmeye devam ederken, yapılan düzenlemeler ile işverenler şirket stratejilerini geliştirmeye çalışıyor, çalışanlarda ise ücretsiz izne ayrılabilecek olmanın verdiği tedirginlik git gide artıyor.

Cansu Meşedilci, İçerik Uzmanı

Ortalama okuma süresi 2 dk

31 Ağustos 2020 tarihinde, kısa çalışma ödeneği süresinin 2 ay daha uzatılmasının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, bir düzenleme de işten çıkarma yasağı üzerine geldi.

Son yapılan düzenleme ile işten çıkarma yasağının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Resmi Gazete’de yayımlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürenin 17 Eylül tarihinden itibaren başlayacağı bildirildi.

Böylece 17 Kasım tarihine kadar işten çıkarmaların önüne geçilmiş oldu. Diğer taraftan Haziran 2021’e kadar ücretsiz izin düzenlemesinin yürürlükte kalması çalışanların tedirginlik yaşamalarına neden olmaya devam ediyor.

İşveren ve çalışana destek olmak amaçlandı

Yapılan düzenlemeyle, normalleşme sürecinde istihdamı korumak için çalışan ve işverenlere destek olmak amaçlandığı belirtildi.

Kanunun geçici 10’uncu maddesinin birinci fıkrası, bu kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25’inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilememesini düzenliyor.

İkinci fıkrası ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceğini öngörüyor. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye, haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermesini de önlüyor.

Alınan haberlere göre, İŞKUR kayıtlarında 2,3 milyon çalışanın kısa çalışma ödeneği aldığı tespit edildi. Nisan-Temmuz arası 1,9 milyon kişiye ücretsiz izne çıkarılanlara ödenen nakdi ücret desteği verildi. Öyle ki, pek çok çalışan pandemi öncesi ve sonrasında kazandığı gelir farklılığından dolayı yaşam mücadelesini zor şartlarda sürdürmeye devam ediyor.

Diğer yandan, iş yerleri de firma olarak ayakta kalabilmek ve COVİD-19 sürecinden en az hasar almaya çalışarak gerçekleştirilen düzenlemelerle iş stratejilerini gözden geçiriyor.

Kanunla 3 ay süreyle getirilen kısıtlama 31 Temmuz 2020 tarihinde, 17 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 1 ay uzatılmıştı.

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?