blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı
Blog-hero
İŞ YÖNETİMİ

İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

Pandeminin iş hayatına etkileri derinden hissedilmeye devam ederken, yapılan düzenlemeler ile işverenler şirket stratejilerini geliştirmeye çalışıyor, çalışanlarda ise ücretsiz izne ayrılabilecek olmanın verdiği tedirginlik git gide artıyor.

Cansu Meşedilci, İçerik Uzmanı

Ortalama okuma süresi 5 dk

Cumhurbaşkanı, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izne ayırma süresini 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzattı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürenin 17 Kasım tarihinden itibaren 2 ay uzatılmasına, mezkür kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verildi.

Kanunun geçici 10’uncu maddesinin birinci fıkrası, bu kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25’inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilememesini düzenliyor.

İkinci fıkrası ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceğini öngörüyor. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye, haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermesini de önlüyor.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi 2 ay daha uzatıldı

Yeni Koronavirüs Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 23’üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan kanunun ek 2’nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve 30 Ağustos 2020 tarihli ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere 2 ay uzatıldı.

Kısa çalışma ödeneği uygulaması 26 Mart 2020'de başlatılmış, 30 Haziran, 31 Temmuz tarihlerinde iki kez 1’er ay, 31 Ağustos 2020 tarihinde 2 ay uzatılmıştı. Başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin önemli bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yararlanmaya devam edecek.

26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la 4447 sayıl İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 23’üncü madde şöyle:

“30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, ek 2’nci maddenin üçüncü fıkrasında işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanır.

Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam eder.

Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir.

Bu madde kapsamında yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılır. Bu madde kapsamında yapılan başvuru tarihini 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatmaya ve birinci fıkrada belirlenen günleri farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

İşveren ve çalışana destek olmak amaçlandı

Yapılan düzenlemeyle, normalleşme sürecinde istihdamı korumak için çalışan ve işverenlere destek olmak amaçlandığı belirtildi. Öyle ki, pek çok çalışan pandemi öncesi ve sonrasında kazandığı gelir farklılığından dolayı yaşam mücadelesini zor şartlarda sürdürmeye devam ediyor.

Diğer yandan, iş yerleri de firma olarak ayakta kalabilmek ve COVID-19 sürecinden en az hasar almaya çalışarak gerçekleştirilen düzenlemelerle iş stratejilerini gözden geçiriyor.

Kanunla 3 ay süreyle getirilen kısıtlama 31 Temmuz 2020 tarihinde, 17 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 1 ay, 4 Eylül 2020 tarihinde ise 17 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 2 ay uzatılmıştı.

Konu ile ilgili işletmenizi yakından ilgilendiren “Kısa çalışma ödeneği nedir ve nasıl hesaplanır?” gibi sorularınıza cevap niteliğindeki yazılarımız için Paraşüt Blog’a göz atabilirsiniz.

Bloga Abone Olun

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?