blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
muhasebenin dijital dönüşümü
Blog-hero
MALİ MÜŞAVİR ÖZEL

Muhasebeye Fütüristik Bir Bakış

Yirmi birinci yüzyılda, sosyal hayatın hemen her noktasında dijitalleşmenin ayak izlerini görmek mümkün. Günümüzde yaklaşık 2 milyar insan elinde bir akıllı telefon olmadan evlerinden dışarı çıkmıyor. Peki teknoloji muhasebe mesleğini nereye götürüyor?

İsmail Tekbaş, Mali Müşavir

Ortalama okuma süresi 4 dk

Kalemle yazılmış bir belgeye sahip olduğunuzu düşünün ve sonra onu bilgisayarınıza kaydetmek için tarayıcıdan geçirerek dijitalleştirin. Dijital dünya bilgiyi topluyor, dönüştürüyor, depoluyor ve kolayca erişime imkân sağlıyor.

İnternet, bulut teknolojisi, büyük veri (big data) ve yapay zekâ ile tüm bilgilerimiz dijital platformlara kayıyor ve giderek daha fazla otomatik hale geliyor. Dijital dünya, mevzuat, teknoloji, taktik ve kullanıcı deneyimi açısından sürekli gelişti ve yakın zamanda hiçbir yavaşlama belirtisi de göstermedi.

Dijitalleşme ile meslek tanımları değişmeye devam edecek

Dijital teknolojiler ile tetiklenen 4. Sanayi devriminin inşa edildiği bugünlerde, yapay zekâ, robot kullanımı, otonom araçlar, 3D yazıcılar, nanoteknoloji ve bilimin diğer alanlarındaki gelişmeler ekonomi ve toplumun dönüşüm sürecine işaret ediyor. Bu gelişmelerin iş yapış şekillerimizi değiştirmesinin yanı sıra insan olarak bizi ve toplumu değiştireceği öngörülüyor.

Dijitalleşme ile çoğu meslek kabuk değiştiriyor ya da bütünüyle yok oluyor. Bazı mesleklerin tamamen yok olması, bazılarının ise daha fazla gelişecek olmasının yanı sıra, gelecekte bugün hiç bilmediğimiz meslek dallarının ortaya çıkacak olması muhtemeldir.

Muhasebe kendini yeniden icat edecek

Fortune 500 şirketlerinin yaklaşık yüzde 40'ının 2025 yılına kadar dijitalleşme gibi mega eğilimler nedeniyle yok olacağı düşünülüyor. Nihayetinde dijital çağda işletmelerin ve mesleklerin kendilerini yeniden icat etmesi gerekiyor. Bu durumun en çok hissedildiği mesleklerin başında ise muhasebe mesleği geliyor. Hatta “Sanayi 4.0” diye adlandırılan dördüncü sanayi devrimi muhasebe mesleğini dönüştürmeye başladı bile.

Bilgi teknolojisinin muhasebe alanında ortaya çıkardığı yeni becerileri kazanmak, muhasebeciler için artık zorunluluk. E-defter, e-beyanname, yeni nesil yazarkasa, e-fatura, defter beyan ve hazır beyan sistemi vb. gelişmelerin son on yılda muhasebe mesleğine sağladığı yeniliklerden yalnızca birkaçı…

Devlet kurumları da teknolojiyi yakından takip ediyor

Devlet kurumları teknolojik ilerlemeleri uygulamaya yönelik adımlar atıyor. Kayıt dışılığı önlemek, eleman, zaman ve kâğıt gibi masraf kalemlerini azaltmak isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, bilgi teknolojileri ve otomasyon sistemlerine yatırım yapıyor. Bakanlık, önümüzdeki yıllarda birçok bilgi ve beyanın veri tabanına e-fatura, e-defter, yeni nesil yazar kasa ve interaktif vergi dairesi gibi sistemler tarafından kayıt edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. ‘Hazır Beyan Sistemleri ve Temassız Vergi Daireleri’ bu çalışmalardan sadece birkaçı…

Muhasebeyi bekleyen gelecek ne?

İnsanlık tarihindeki devrimlerin, olumlu sonuçlarının yanı sıra, yıkıcı sonuçları da oldu. Dijital devrim insanların yaşamını doğrudan etkiliyor, yetenek setlerinin bazılarını işlevsizleştirip yerine yenilerini edinmesini gerekli hale getiriyor. Muhasebe mesleği bu dijital devrimden payına düşeni alacak.

Dijital devrimle beraber kâğıt, makbuz, elle kayıt, beyan, bildirim gibi geleneksel muhasebe yöntemleri rafa kalkacak, muhtemelen bunların yerini barkod sistemi ve internet tabanlı muhasebe (bulut sistemi ve blockchain teknolojisi) alacak.

Yapay zekâ, robotik teknolojiler, bulut sistemleri, blockchain ve dördüncü sanayi devriminin getirdiği dijitalleşme muhasebe mesleğinin yeniden tanımlanması ihtiyacını doğuruyor. Yeni teknolojiler hem uygulama süreçlerimizi hem ihtiyaç duyacağımız yetenek setlerini değiştiriyor. Muhasebe mesleği dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerle birlikte adeta evrim geçiriyor.

Peki, mali müşavirler bu değişim ve dönüşüme hazır mı?

Türkiye’deki muhasebe sistemi ve muhasebe mesleği temel olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın işletmelerden/kurumlardan talep ettiği bilgilerin sağlanması üzerinedir. Bu bilgilerin teknolojinin gelişmesiyle beraber dijital sistemler tarafından sağlanacağı gerçeği, muhasebe meslek grubunun geleceği ile ilgili tehlikelere işaret ediyor. Kamu kurumlarının ihtiyacı olan bu bilgi ve beyanlar dijital sistemler tarafından otomatik olarak sağlandığında muhasebe meslek mensupları ne iş yapacak?

Muhasebenin tanımı, muhasebe meslek mensuplarının görevleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi kullanıcılarının meslek mensuplarından beklentileri de farklılaşacak. Bu işin uzmanları olarak muhasebe meslek mensupları danışmanlık ve sistem tasarlama gibi katma değerli işlere hazır olmalı.

Dijital çağda başarılı bir muhasebeci olmak için teknik muhasebe bilgisinden daha fazlası gerekli. Geleceğin muhasebecileri, teknolojinin muhasebe için yarattığı fırsatları açığa çıkarmak için stratejik olarak düşünebilmeli, etkili bir şekilde iletişim kurabilmeli ve teknoloji konusunda bilgi sahibi olmalı.

Bu yüzden de muhasebe mesleğinin bu gelişmeler ışığında yeniden yapılandırılması, muhasebe meslek mensuplarının yetkinliklerinin yeniden belirlenmesi ve bu konuda ileriye dönük fikirlerin ortaya konulması önemli.

Muhasebe mesleği için yeni ve heyecan verici bir çağın başlangıcındayız. Bu nedenle muhasebe mesleği adına, artık yeni şeyler söylemek lazım.

Makalenin Sözü: “Eğer herkes aynı şeyi düşünüyorsa, aralarında birileri düşünmüyordur.” Patton

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?