blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
Serbest meslek kazancından hangi giderler indirilebilir?
Blog-hero
ÖN MUHASEBE REHBERİ

Serbest meslek kazancından hangi giderler indirilebilir?

Serbest Meslek işimizi kurduğumuz ve yapmaya başladığımızda “Neleri şirketime gider olarak yazabilirim?” sorusunu sık olarak sorarız. Bu yazımda indirilebilecek giderler konusunu ele alacağım.

Mehmet Orhun, Mali Müşavir

Ortalama okuma süresi 4 dk

Mesleki kazancın elde edilmesi ve devam ettirilmesiyle ilgili genel giderler

Genel işinizle ilgili olan giderleri indirebilirsiniz; örnek vermek gerekirse bir doktor iseniz ilaç giderlerini işinizle ilgili olduğu için gider yazabilirsiniz ancak bir avukat iseniz, ofise alacağınız ecza dolabı kadar gider yazabilirsiniz.

İkamet etmek için kiraladığınız evinizi işyeri olarak kullanıyorsanız; kira giderinizin tamamını; ısınma; aydınlatma gibi giderlerin de yarısını gider olarak yazabilirsiniz. Eğer ikamet ettiğiniz ev kendinize ait ise, amortisman giderlerinizin yarısını gider olarak yazabilirsiniz.

İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilir.

Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için ayrılan amortismanlar

Burada dikkat edilmesi gereken nokta da mesleki faaliyettir. Örneğin tek kişi avukat olarak çalışıyorsunuz; ancak şirketinize üç adet taşıt alırsanız, bu araçların işinizle ilgili olduğunu ileri sürmeniz pek gerçekçi olmaz.

Aynı şekilde aktifleştirdiğiniz bilgisayar, cep telefonu, printer, mobilya adet ve tutarları da yaptığınız iş ile tutarlı olması gerekir. 2020 yılından itibaren şirketinize satın alacağınız binek otomobillerin ÖTV+ KDV tutarı olarak 140 bin TL’sini; toplam amortisman tutarı olarak 300 bin TL ’sini gider olarak yazabilirsiniz.

Kiralanan veya envantere dâhil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri

2020 yılından itibaren araç kira giderlerinin 2020 yılı için 5.500 TL’lik tutarın üzeri gider olarak kabul edilmemektedir. İlgili aracın benzin, bakım vs gibi giderlerinin ise %70’i kabul edilmektedir. Bu arada kabul edilmeyen giderlerin KDV’si de kabul edilmemektedir.

Mesleki faaliyetle ilgili seyahat giderleri -Yurtiçi; Yurtdışı

Yanınızda çalışanlar bulunduğunuz şehir dışına veya yurtdışına seyahat ediyorsa, iki gider yönteminden birini seçebilirsiniz. Gerçek gider yöntemi ya da harcırah uygulaması. Gerçek gider yönteminde yapılan seyahat masrafları beyan edilir ve şirkette gider yazılır. Harcırah yönteminde ise seyahat edilen yere göre devletin koyduğu üst limitler dahilinde gider yazılabilir ve bu durumda gerçek gider yöntemini kullanmak mümkün olmaz. Kendinize ait mesleğiniz ile ilgili seyahat giderlerini ise gerçek gider yöntemine göre indirebilirsiniz.

İşyerinizde çalışanlarınızın iş yerindeki yemek giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı ve işyeri ile ilgili giyim eşyası

Eğer çalışanlarınız dışarıda yemek yiyorsa ve yemek kartı veriyorsanız; gider yazmak için 2020 yılı için günlük sınır KDV hariç 23 TL’dir.

Çalışanlarınızın işyerine gidip gelmesi için sağlanan yardımlara ilişkin istisna tutarı 2020 yılı için 12 TL olarak tespit edilmiştir.

İndirilebilecek diğer giderler

  • Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller
  • Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri
  • Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar
  • Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile iş yerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar
  • Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen tazminatlar

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi üzerinde indirebileceğiniz bazı giderler:

Hayat ve şahıs sigorta primleri

Şahsınıza, eşinize, küçük çocuklarınıza aldığınız hayat sigorta primlerinin %50 ’sini ve sağlık, hastalık, kaza gibi sigorta primlerinin %100’ünü indirebilirsiniz.
Ancak indirebileceğiniz primlerin toplamı beyan ettiğiniz gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Bireysel emeklilik sistemine ödediğiniz primleri indirime konu yapamazsınız.

Eğitim ve sağlık harcamaları

Beyan ettiğiniz gelirin %10’unu aşmamak kaydıyla bu giderleri indirebilirsiniz. Ancak ilgili giderler Türkiye’de yapılmalıdır; harcamalar belgelendirilmelidir ve harcamalar kendinize, eşinize ya da küçük çocuklarınıza ait olmalıdır.

Bağış ve yardımlar

Bağış ve yardımlar; sınırlı ve sınırsız indirim yapılacaklar olarak iki ayrı grupta incelenmiştir. Sınırlı beyan edilebilecek tutar yıllık beyan ettiğiniz tutarın %5 ya da %10 una kadardır ve devletin onayladığı kurumları (vakıf/dernek vs) kapsar. Sınırsız indirim yapabileceğiniz bağışlara örnek ise yine devletin onayı ile kamu lehine yaptırılan okul, hastanelerdir.

Serbest meslek makbuzu yönetimi Paraşüt'te! Kolay makbuz yönetimini keşfetmek için 14 günlük ücretsiz deneme sürenizi hemen başlatın.

Ücretsiz Deneyin

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?